Home

Nieuws 1122 x bekeken

Subsidies voor mestverwerking en precisielandbouw

Den Haag - Landbouwondernemers die willen investeren in machines en installaties voor de bewerking/verwerking van dierlijke mest of in precisielandbouw, kunnen weer subsidie aanvragen bij Dienst Regelingen. De subsidieregeling is opengesteld van 2 juli tot en met 27 juli 2012.

Ondernemers kunnen voor beide investeringscategorieen een aanvraag indienen, maar ook binnen één categorie voor meerdere machines en installaties subsidie aanvragen. Het totale budget is 7,5 miljoen euro. De provincie Utrecht stelt daarnaast 315.000 euro beschikbaar voor investeringen in categorie 1 mestbewerking en -verwerking.

Loting onder de ingediende aanvragen bepaalt wie subsidie krijgt toegewezen. Heeft een ondernemer in 2010 of 2011 al subsidie toegewezen gekregen vanuit deze regeling, dan kan hij nu niet weer in aanmerking komen voor subsidie.

Kosten voor btw vallen dit jaar niet onder de kosten die worden gesubsidieerd. In 2011 was dit in sommige situaties nog wel zo.
Van 1 tot en met 30 november 2012 kunnen ondernemers die willen investeren in mestsilo’s, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie subsidie aanvragen vanuit de regeling: andere investeringscategorieen.

Of registreer je om te kunnen reageren.