Home

Nieuws 740 x bekeken

Solvabiliteit groentetuinders daalt door Ehec-crisis

Den Haag – Bedrijven in de glasgroenteteelt realiseerden in 2011 gemiddeld een negatief inkomen van 203.000 euro per onbetaalde arbeidskracht. Dat blijkt uit berekeningen van het landbouweconomische instituut LEI, onderdeel van Wageningen UR.

Het inkomen stond vooral onder druk van de Ehec-crisis, waarbij vooral Duitse consumenten bang waren dat groenten een dodelijke bacterie overbrengen.

In de siertelers waren de inkomensverliezen minder groot.Snijbloementelers behaalden een negatief inkomen van 8.000 euro. Telers van pot- en perkplanten behaalden een positief inkomen van ruim 21.000 euro. De tuinbouw als geheel behaalde een negatief inkomen van 66.000 euro.

Het inkomen in de glastuinbouw daalde drie keer in de laatste vier jaar. In 2010 werd een plus genoteerd van 58.000 euro maar de jaren ervoor realiseerde de sector negatieve inkomens van respectievelijk 46.800 en 4.700 euro. Het percentage eigen vermogen op het totale vermogen daalde in deze periode met ruim een derde en ligt traditioneel lager dan de minder kapitaalsintensieve en grondgebonden melkveehouderij (69 procent) maar door de inkomensdaling in de laatste jaren nu ook de varkenshouderij (55 procent).

De Rabobank, verreweg de grootste financier in de sector, trof tot dusver voor 55 miljoen euro aan voorzieningen voor de glastuinbouw. De bank zegt voor het lopende jaar te vrezen dat meer bedrijven financieel in de problemen komen dan in “rampjaar” 2011, al treft het voorlopig geen extra voorzieningen.

Het LEI verwacht dat de elektriciteitsprijs de komende jaren zal dalen door de bouw van nieuwe energiecentrales onder meer bij Rotterdam en de Eemshaven in Groningen. De glastuinbouw investeerde sinds het jaar 2000 2 miljard euro in warmtekrachtkoppeling (WKK) maar het rendement van deze decentrale energieopwekking loopt snel terug door de toegenomen concurrentie met onder meer energie uit kolen, aldus het LEI.

De verschillen tussen bedrijven zijn groot, aldus het LEI. De daling maakt bedrijven meer kwetsbaar voor prijsschommelingen. De glastuinbouw is goed voor 40 procent van de totale toegevoegde waarde van het Nederlandse agrocomplex waardoor de resultaten de algemene inkomensontwikkeling in de agrarische sector drukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.