Home

Nieuws 330 x bekeken

SGP: voorkom lastenverzwaringen landbouw

Den Haag - De agrarische sector is van groot belang in de strijd tegen de economische crisis. Nieuwe lastenverzwaringen moeten daarom worden vermeden.

Dat zei Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf dinsdag bij de presentatie van het speerpuntenprogramma voor de komende verkiezingen. De SGP is bijvoorbeeld tegen de afschaffing van het accijnsvoordeel voor rode diesel, zoals opgenomen in het lente-akkoord. Daarnaast wil de partij dat jonge agrariërs bij bedrijfsovernamen worden gesteund en de marktmacht van boeren in de keten versterkt.

Op Brussel blijven de staatkundig-gereformeerden kritisch. Onder het motto 'meer Nederland, minder Europa' pleit de SGP voor het ontwikkelen van exit-strategieën voor eurolanden in de problemen en het terugdringen van de bureaucratie rondom de structuurfondsen. Ook moet Nederland minder gaan afdragen aan de EU.

Aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mag echter niet te veel worden veranderd. Hoewel Dijkgraaf de afschaffing van subsidies als een ideaalbeeld ziet, is dat wat hem betreft alleen mogelijk als boeren voldoende geld uit de markt kunnen halen; en dat lijkt op korte termijn niet haalbaar. De partij vindt dat eerst de markt beter moet worden georganiseerd.

In het programma ontbreken plannen op het gebied van dierenwelzijn. Onlangs presenteerde het wetenschappelijk instituut van de SGP ambitieuze voorstellen over onder meer de afbouw van de nertsenhouderij en het beperken van de transportduur van levende dieren. Volgens Dijkgraaf is het rapport van het instituut een belangrijke leidraad voor de fractie, maar worden de ideeën niet één-op-één overgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.