Home

Nieuws 213 x bekeken

‘Rijk moet oosten en zuiden helpen in strijd tegen droogte’

Arnhem – Het Rijk moet regionale organisaties in het oosten en zuiden financieel ondersteunen bij hun gevecht tegen droogte. Gebeurt dit niet, dan dreigt het gebied voor bedrijven, van de landbouw tot chemie, minder aantrekkelijk te worden voor vestiging. Dat staat in het manifest Water op de Hoogte, opgesteld door onder meer ZLTO, LLTB, regionale waterschappen en de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland.

De problematiek in “hoog Nederland” verdient volgens het manifest een plaats in het Deltaprogramma, dat in 2014 moet leiden tot nieuw beleid om hoog water op afstand te houden en de zoetwatervoorziening in Nederland te garanderen. Het is volgens de opstellers een gebied met ongeveer 1 miljoen hectare landbouwgrond, wat naast voedselproductie ook een maatschappelijke opbrengst heeft in termen van landschap, leefbaarheid van het platteland en sociale structuur.

Ook meer dan 50 procent van de Natura2000-gebieden en 50 procent van de Nationale Landschappen liggen volgens de opstellers in het gebied, dat in de discussies soms minder naar voren komt dan het Westen. Het gebied is goed voor 3 miljoen banen en ruim 40 procent van de in Nederland toegevoegde waarde. Droogte bedreigt de regio echter en door klimaatverandering neemt de droogteproblematiek toe.

Laan van Staalduinen, directeur van het landbouweconomische instituut LEI, wijst in een presentatie op de logica achter investeren in voldoende zoetwater in de regio, die volgens haar potentie tot groei heeft. Het gebied kent een ambitieuze agrarische sector met een toenemend belang van het tuinbouwcomplex, toegang tot een koopkrachtige vraag ook in Duitsland en kent belangrijke kennisinstellingen zoals Wageningen Universiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.