Home

Nieuws

Rabobank: huismerken naar marktaandeel 50 procent

Utrecht – Rabobank verwacht dat het marktaandeel van huismerken wereldwijd voor 2025 zal verdubbelen tot 50 procent. Waar A-merken nog een kans houden zich met hun producten te onderscheiden, vreest de bank dat de druk op B-merken scherp zal toenemen en uiteindelijk de keuze rest tussen het ontdekken van een niche of puur produceren voor huismerken.

Producenten van B-merken zien in het schap de komende jaren hun marktaandeel afnemen en kunnen kiezen voor schaalvergroting, waarbij naast de productie van het eigen merk nieuwe productielijnen voor huismerken worden opgezet. Analisten van de Rabobank onderzochten de financiële resultaten van Europese voedselverwerkers in 2010, en komen tot de conclusie dat pure huismerkproducenten financieel net zoveel verdienden als bedrijven die voor huismerken en eigen B-merken produceren. Naarmate B-merken aan marktaandeel verliezen, slaat de balans door naar huismerkspelers.

De oorzaak ligt volgens de bank in de onderhandelingspositie, die sterker is naarmate de afnemer niet weet hoeveel kosten de producent maakt, hoe prijzen worden opgebouwd en welke nieuwe producten in de pijplijn zitten. Huismerkproducenten delen hun kostenstructuur en pijplijn ten minste meer met hun afnemer dan merkproducenten, waardoor de supermarkt beter in staat is de marge omlaag te dwingen.

Volgens de Rabobank is het zo eenvoudig omdat de zakelijke verdienmodellen van merken en huismerken verschillen. Bij merken staat het imago van het product centraal. Het marktpotentieel, in extremis, beslaat 7 miljard consumenten. Merkproducenten richten zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Bij productie voor huismerken staat de klant van de betreffende supermarkt centraal en ligt de focus op het produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Het spotten van trends ook in de supermarkt krijgt hierbij een meer prominente positie dan nieuwe productontwikkeling. Het marktpotentieel ligt niet bij 7 miljard consumenten maar 10.000 supermarktketens.

De twee bedrijfsculturen en verdienmodellen zijn moeilijk te verenigen, aldus de rapporteurs. Veel kleinere spelers zullen daarom op zoek gaan naar een niche en proberen hun merken uit te bouwen, waar anderen de productie volledig in dienst van huismerken stellen. Hier is een groot risico verbonden: supermarkten kunnen immers van leverancier veranderen of de productlijn schrappen. De marges bij produceren voor huismerken liggen bovendien lager.

Of registreer je om te kunnen reageren.