Home

Nieuws laatste update:23 aug 2012

Partijen pleiten voor minister van handel

Den Haag - CDA en PvdA willen dat er in het nieuwe kabinet een minister van handel wordt benoemd. Volgens de twee partijen is de export zo belangrijk voor de Nederlandse economie, dat hier sterker de focus op moet komen te liggen.

Zij deden hun voorstel woensdag tijdens een overleg met staatssecretaris Henk Bleker, die naast landbouw ook buitenlandse handel en post in zijn pakket heeft. Volgens Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) is dat een te grote portefeuille, waardoor Bleker onvoldoende tijd heeft om aan alle onderwerpen de benodigde aandacht te schenken.

PVV'er Ronald van Vliet sprak over 'een interessant voorstel', dat hij serieus zal bestuderen. D66 daarentegen voelt er weinig voor. Volgens Kamerlid Kees Verhoeven had Bleker er ook voor kunnen kiezen 'minder in de Hedwigepolder en meer in Brazilië rond te hangen'.

Het pleidooi van CDA en PvdA is opmerkelijk. Na de afgelopen verkiezingen is juist het aantal ministeries en ministers drastisch teruggedrongen, waarbij ook het ministerschap van landbouw is gesneuveld. Als coalitiepartij stond het CDA aan de wieg van dit besluit. Desgevraagd zegt Koopmans dat zijn partij vooralsnog niet zal pleiten voor de terugkeer van een minister van landbouw; dit staat ook niet in het verkiezingsprogramma van het CDA.

Op aandringen van bijna alle fracties komt Bleker voor 1 september met een brief over de herinvoering van exportkredietfaciliteiten. Daarin staat ook een reactie op het voorstel van SP en D66 voor de oprichting van een nationale investeringsbank. Die laatste partij wil daarnaast dat het kabinet meer werk maakt van wat Verhoeven Hollandpromotie noemt; reclame in het buitenland voor Nederlandse producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.