Home

Nieuws 1241 x bekeken 2 reacties

Partij voor de Dieren wil PAS afschaffen

Den Haag - De Partij voor de Dieren wil via een amendement de Programmatische Aanpak Stikstof afschaffen. Dat zegt Esther Ouwehand tijdens een wetgevingsoverleg over de crisis- en herstelwet.

Ouwehand vindt dat de PAS leidt tot nog meer schadelijke effecten voor het milieu. "Het leidt niet tot sluitende beheerplannen en het zorgt ervoor dat boeren in rechtsonzekerheid blijven", vindt Ouwehand. Ze ziet liever dat de ontwikkelplannen van veehouderijbedrijven direct worden getoetst aan de vogel- en habitatrichtlijn en dat de depositiewaarden worden gehandhaafd.

Ouwehand wil dat de veehouderij weer passend wordt binnen de mogelijkheden van het land. "Dat zal tot pijnlijke gevolgen leiden, zoals veehouders die hun bedrijf moeten stoppen. Maar alleen zo krijgen we een veehouderij die weer toekomst heeft", vindt Ouwehand. Ze vergeleek de veehouderij met mensen die spartelt in het water en af en toe een boei toegeworpen krijgt door het CDA. Ger Koopmans, voorstander van de PAS, reageerde hierop dat de Partij voor de Dieren de spartelende boer juist onder water duwt.

Laatste reacties

  • agratax2

    Kan Ouwehand niet even uitleggen wat veehouderij te maken heeft met vogel en habitat richtlijnen. Ik zie meer voordeel voor de weidevogels in een goede bemesting met ruwe mest en dan bovengronds. Larven en pieren in de bovengrond en in de mest is voedsel voor vogels, kaal slecht onderhouden grasland heft vogels niets te bieden. Nog even de laatste info over de PvdD, mevr. Thieme heeft aangekondigd dat vlees Euro 2 per kilo belasting mot krijgen en de BTW op eieren, zuivel en vis naar het 21 % tarief moet worden gebracht. Hiermee tekent ze het doodvonnis over de partij aan. Welke Nederlander afgezien van enkele rijke fanaten is voor deze stijging van het BB pakket en het gezonde zuivel dieet.

  • agri2

    Reactie op Agratax1: De man van mevrouw Thieme, heeft een vegetarische slagerij, met haar belastingplan kan haar man nog beter concurreren met normaal vlees. Hoezo belangenverstrengeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.