Home

Nieuws

Nederlander eet minder vlees

Den Haag - Nederlanders gaan minder vlees eten. Het landbouw-economisch instituut LEI van Wageningen UR ziet een verschuiving in het consumptiepatroon, die nog maar weinig aandacht krijgt van de overheden.

Het LEI heeft onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking. Daaruit blijkt dat bijna één op de vijf Nederlanders een vleesarme of vleesloze hoofdmaaltijd gebruikt. Meer dan veertig procent eet niet meer dan vier dagen in de week vlees.

Volgens het LEI is vleesminderen in Nederland geen marginaal verschijnsel meer. Ongeveer een kwart tot een derde van de consumenten is actief bezig de vleesconsumptie te beperken.

Daartegenover staat een groep van ongeveer 20 procent, die niet zonder vlees wil.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de relatie tussen betrokkenheid bij dierenwelzijn en de vleesconsumptie. De onderzoekers zien een vleesparadox: mensen keuren wel af dat dieren pijn lijden terwijl ze worden gehouden en geslacht. Maar tegelijk zijn ze verknocht aan het eten van vlees.

Als mensen minder vlees gaan eten, is de drijfveer niet altijd de morele overtuiging. Praktische of financiële overwegingen kunnen net zo goed een rol spelen. De onderzoekers noemen het opvallend dat acties om minder vlees te eten nauwelijks openlijke en actieve steun krijgen vanuit de rijksoverheden in de Europese landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.