Home

Nieuws 294 x bekeken

Meer recht op klagen bij Europa

Luxemburg - De Europese rechter geeft milieu- en consumentenorganisaties meer mogelijkheden Europese besluiten aan te vechten.

Dat blijkt uit een uitspraak in twee zaken, waarbij de stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie betrokken waren. De Europese Commissie wees een verzoek af van beide organisaties om de regels voor de residuen van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit aan te passen. De Europese Commissie wilde het verzoek niet behandelen, opmdat het een algemeen verzoek betrof. Volgens de Europese Commissie kan een organisatie of een burger alleen om heronderzoek vragen, als er een individueel belang mee is gediend.

De Europese rechter zegt nu dat burgers op grond van het Verdrag van Aarhus recht hebben om besluiten van de Europese Commissie aan te vechten. Milieudefensie en Natuur en Milieu spreken van een doorbraak in het milieurecht. "Dit schept een precedent. Vandaag is duidelijk geworden dat de Europese Commissie kritiek op beslissingen niet zomaar kan afwimpelen."

De uitpraak van het Europese Hof betekent onder meer dat klachten over te veel bestrijdingsmiddelen op voedsel door de Europese Commissie moeten worden bekeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.