Home

Nieuws

Latere invoering GLB betekent ook latere uitbetaling

Horsens - “Geen overeenstemming over het nieuwe GLB, dan ook geen geld voor boeren.” Met woorden van die strekking gaf EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos een duidelijke waarschuwing af om vaart te maken met het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ciolos deed zijn uitspraken bij de start van een informele bijeenkomst van EU-landbouwministers in het Deense Horsens waar het nieuwe GLB prominent op de agenda staat.

Ciolos wil eigenlijk niet praten over de mogelijkheid dat het nieuwe GLB niet op tijd klaar is om al vanaf 1 januari 2014 in werking te treden. Hij hoopt nog steeds dat zijn hervormingsplannen op tijd af zijn, maar geeft tegelijkertijd aan dat er binnen de commissie ook al uitstelscenario’s klaar liggen. De plannen van Ciolos zijn in de EU omstreden, niet alleen vanwege de verplichte vergroening, maar ook vanwege de herverdeling van de GLB-miljarden.
Volgens Ciolos zal vertraging van het nieuwe GLB vooral effect hebben op programma’s voor plattelandsontwikkeling, maar hij sluit ook gevolgen voor de bedrijfstoeslag in 2014 niet uit.

Overeenstemming over het nieuwe GL-budget vereist overigens ook dat de EU-meerjarenbegroting rond moet zijn. Ciolos kan zich niet voorstellen dat sommige lidstaten ‘akkoord zullen gaan met minder geld voor directe inkomenssteun en vervolgens nog aankijken tegen een verlaging van het totale GLB-budget’.

Ciolos ziet overigens niets in verlaging van het budget voor directe inkomenssteun dat wel als een van de opties is opgenomen in de onderhandelingsvoorstellen van het Deense Voorzitterschap. ‘Meer vragen voor minder steun is geen oplossing’, aldus Ciolos.

Of registreer je om te kunnen reageren.