Home

Nieuws

"LEI overschat schade nertsenhouderij'

Delft - Het landbouw-economisch instituut van Wageningen UR (LEI) maakt een te royale berekening van de schade die de nertsenhouderij lijdt als gevolg van een nertsenverbod. Dat stelt Geert Warringa van adviesbureau CE Delft.

Warringa schrift in een opinie-bijdrage in deze krant de berekende schade bij een verbod op de pelsdierhouderij met 80 tot 95 procent is overschat. Het LEI komt uit op een schade van ongeveer 400 miljoen.

Willy Baltussen van het LEI zegt in een reactie dat uitgangspunt bij de berekeningen was dat de schade overeenkomt met 10 keer het jaarinkomen - een gegeven dat ook bij on teigeningen wordt gebruikt. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de pelsdierhouders en hun werknemers ander werk vinden. "Anders zou het schadebedrag nog 100 miljoen euro hoger zijn." Baltussen zegt dat de redenering van CE Delft, dat pelsdierhouders kunnen omschakelen naar een andere bedrijfstak vooral theorie is. "Dan moet je wel een alternatieve tak kunnen vinden, waar je dat inkomen kunt genereren."