Home

Nieuws

Keuzemenu vergroening stapje dichterbij

Brussel - Een krappe meerderheid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) voelt meer voor een keuzemenu van vergroeningsmaatregelen dan de generieke aanpak van Eurocommissaris Dacian Ciolos.
Dat bleek dinsdag tijdens over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013.
De christendemocraten, liberalen en conservatieven vinden het plan om dezelfde drie eisen aan boeren in alle 27 lidstaten te stellen onpraktisch en ineffectief. Liever zien zij dat landen uit een lijst met voorwaarden voor de vergroeningspremie kunnen kiezen.
Andere politieke groepen, waaronder de groenen en sociaaldemocraten, vrezen dat er op deze wijze niets van de verduurzaming van de sector terechtkomt. Bij wijze van compromis stelde Esther de Lange (CDA) voor om aan maatregelen in een keuzemenu concrete doelstellingen te koppelen.
Hoewel daar dus vooralsnog geen meerderheid voor is, steunt de Portugees Luis Manuel Capoulas Santos in zijn rapport over de directe betalingen de voorstellen van Ciolos op dit punt. Wel pleit hij voor een aantal versoepelingen, zoals een ondergrens van 20 hectare voor de natuurbraak van 7 procent en een minimum van 2 in plaats van 3 gewassen op kleine bedrijven. Ook mogen wat hem betreft duurzaamheidscertificaten meetellen als vergroening, evenals de agromilieumaatregelen uit de tweede pijler van het GLB.
Daarnaast stelt Capoulas Santos voor de herverdeling van de toeslagen over de lidstaten sneller te laten verlopen. Hij wil dat aan het einde van de nieuwe GLB-periode, in 2020, landen als Estland, Letland en Litouwen meer geld ontvangen dan door Ciolos becijferd.
Opvallend detail is dat hij daar niet de grootste ontvangers voor laat opdraaien, maar de groep net daaronder; Nederland zou daardoor iets minder verliezen dan de 8 procent waar de Europese Commissie op koerst. De herverdeling binnen de lidstaten mag wat hem betreft wel wat langzamer verlopen.
Hoewel de posities van de verschillende groepen in het Parlement nu langzaam duidelijker worden, is het nog te vroeg hieraan conclusies te verbinden. Tot half juli kunnen alle leden van de landbouwcommissie de rapporten van Capoulas Santos en anderen amenderen, waarna ook nog een plenaire behandeling volgt. Daarna zal het EP in onderhandeling met de Raad treden. Of het proces op tijd is afgerond voor inwerkingtreding in 2014, zoals gepland, valt nog te bezien. Nu al ruziën Raad en Parlement over de procedures. Bovendien is er voorlopig nog geen duidelijkheid over de begroting.

Of registreer je om te kunnen reageren.