Home

Nieuws 2 reactieslaatste update:22 jun 2012

KPMG: waardering familiebedrijf obstakel opvolging

Amstelveen – De financiële waardering van het familiebedrijf vormt een probleem bij de overdracht van de onderneming. Dat blijkt uit een enquête van KPMG, één van de grootste consultancybureaus ter wereld. Bijna 80 procent van de ondervraagden, onder hen agrariërs maar ook niet-agrariërs, vinden een betrekkelijk hoge waardering van de goodwill een belemmering. Volgens KPMG is het toch van belang dat bedrijven eerlijk worden gewaardeerd.

KPMG-partner Ernst Groenteman: “bijna 60 procent van de bedrijven geeft aan dat de waardering van de onderneming sterk afhankelijk is van de opgebouwde ervaring en het leiderschap van de directeur of grootaandeelhouder. Daarnaast zorgt het bijzondere karakter van het familiebedrijf duidelijk in hun beleving voor belemmeringen bij de waardering.” Bijna 90 procent vindt dat de bedrijven als gevolg van hun langetermijnstrategie en de relatief grotere betrokkenheid van de werknemers een hogere bedrijfswaarde vertegenwoordigen, oftewel dat onder normale omstandigheden naast voor het netto vermogen voor goodwill betaald moet worden.

Uit het onderzoek blijkt dat de conservatieve financiering van veel familiebedrijven maakt dat vaak een hogere waardering aan familiebedrijven wordt toegedicht dan aan vergelijkbare bedrijven die niet van een familie zijn. Een te hoge waardering vormt een last voor de opvolger, aldus KPMG, terwijl bij een onderwaardering niet alleen de overdragende ondernemer maar ook de overige familieleden die worden gecompenseerd tekort worden gedaan. Een goede onderbouwing kan voorkomen dat binnen een familie conflicten ontstaan.

Bijna 50 procent van de ondervraagde ondernemers geeft overigens aan dat een goede opvolger in de familie überhaupt niet te vinden is.

Laatste reacties

  • Sketch Capital BV

    Bedrijfswaarderingen zijn voor zowel de koper als de verkoper meestal gebaseerd op toekomstige kasstromen verdisconteerd met het risico. Wanneer de koper meer waarde kan creëren met het bedrijf – bijvoorbeeld door kasstromen te verhogen of het risico te verlagen – heeft een verkoop zin. De koper kan de verkoper dan immers een premium boven de waarde van de verkoper bieden, en zelf waarde creëren met de deal doordat de geboden prijs lager ligt dan zijn waarde.

    Bij familiebedrijven ligt dit prijs / waardeverschil anders. De koers van de onderneming wordt meestal niet gewijzigd, waardoor kasstromen hetzelfde blijven als verwacht en het risico hetzelfde blijft als verwacht. Er treedt geen additionele waardecreatie op voor de koper, dus de koper kan realistisch gezien max. een prijs betalen gelijk aan de waarde van de verkoper.

    Ondanks dit alles blijft de prijs vaak een twistpunt voor familieleden. Dat de koper niet meer moet betalen dan zijn waarde is logisch. Dat de verkoper geen prijs wenst overeen te komen lager dan zijn waarde is ook logisch. Houd daarom het evenwicht bij de overdracht van een familiebedrijf, en kom een prijs overeen gelijk met de waarde van beide partijen. Het is zaak partijen te tonen dat een euro aan bedrijfswaarde gelijk is aan een euro in contanten, en dat geen der partijen dus een kat in de zak koopt.

  • politiek

    @ Sketch... Die laatste zin van u in reactie #1 , Het is zaak partijen te tonen dat een euro aan bedrijfswaarde gelijk is aan een een euro in contanten, en dat geen der partijen dus een kat in de zak koopt klopt volledig. . Mijn inziens geld dat momenteel vooral voor de ,,bedrijfsopvolgers,, vanuit gezin, familie. Ga maar eens verder kijken als het huidig dorpje. En als je iets moois en uitdagends tegenkomt biedt vooral zeer voorzichtig en niet te hoog. Vaak zul je koper zijn n.l. Ook kom je vaak zo veel goedkoper aan een bedrijf als vanuit de zogenaamde gegunde opvolging. Succes.

Of registreer je om te kunnen reageren.