Home

Nieuws 1840 x bekeken 9 reacties

KNMvD niet gelukkig met convenant rituele slacht

Houten – De dierenartsenvereniging KNMvD vindt het convenant ritueel slachten onvoldoende. Volgens de dierenartsen is het dierenwelzijn nog steeds niet gegarandeerd.

De Eerste Kamer verwierp dinsdag het voorstel om het onverdoofd -ritueel- slachten te verbieden. Hiermee is het voorstel van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) defintief van de baan. Als alternatief heeft Staatssecretaris Bleker (landbouw) begin juni een convenant gesloten met religieuze organisaties en slachterijen dat een substantiële bijdrage moet leveren aan het verbeteren van het dierenwelzijn bij het onbedwelmd slachten. De meest in het oog springende maatregel is dat dieren die na 40 seconden nog steeds bij bewustzijn zijn, alsnog bedwelmd zullen worden. Verder worden extra eisen gesteld aan de uitvoering van de halssnede, de fixatie en vakbekwaamheid. Dierenartsen van de NVWA zullen in principe permanent toezicht gaan houden. Tot slot komt er een wetenschappelijke adviescommissie die op verzoek van convenantpartners kan adviseren over welzijnsissues.

Volgens de KNMvD wordt het dierenwelzijn, zelfs met dit convenant, nog teveel geschaad. “Dat dieren nu na 40 seconden worden bedwelmd is nauwelijks een vooruitgang ten opzichte van de huidige praktijk. Doordat het toegestaan blijft runderen in een kantelapparaat op de rug te draaien, wordt de stress door fixatie niet substantieel verminderd. De halssnede gebeurt nog steeds bij volledig bewustzijn en de dieren worden pas 40 seconden daarna definitief bedwelmd”, aldus de dierenartsenorganisatie. “Het is jammer dat religieuze organisaties niet open staan voor betere alternatieven zoals reversibele bedwelming of bedwelming direct na de halssnede. Dierenartsen in overheidsdienst blijven hierdoor aanlopen tegen een moreel dilemma wanneer ze in het kader van het convenant toezicht moeten houden op de gemaakte afspraken”, aldus de organisatie.

Laatste reacties

 • ronner

  De KNMvD is niet bekend met het bijzonder grote verschil tussen de islamitische rituele slacht en de Joodse rituele slacht. Er bestaat dus helemaal niet iets zoals dé rituele slacht. Het hardnekkig gebruik van de uitdrukking 'dé ' rituele slacht is niets anders dan hersenloos mee blaten in het koor van de goedkope dierenvriendschap. De 'mening' die namens de KNMvD over 'de' rituele slacht naar buiten wordt gebracht is vooral de persoonlijke mening van de door de voorzitter, de heer prof. dr. L. Hellebrekers, die zich voornamelijk door 'politieke' motieven laat leiden. 'Diervriendelijk' willen overkomen om vooral de apotheek niet kwijt te raken. Persoonlijk schaam ik me diep voor de antisemitische traditie binnen de KNMvD en wil ik bij deze duidelijk maken dat niet iedere dierenarts het ongenuanceerde standpunt van de heer Hellebrekers deelt. Los van deze hele discussie, die over een momentopname van een dierenleven gaat, zou het de KNMvD sieren als zij afstand nam van de grootschalige misstanden in bio-industrie. Maar daar wordt nu eenmaal veel geld verdiend met de verkoop van antibiotica, dus is deze hele non-discussie een prachtige bliksemafleider van werkelijk dier-onwaardige toestanden in de veehouderij.

  drs. H.J. Ronner, dierenarts te Montfoort

 • tuinvrouwtje

  weer het bekende geblaat dat iedere aktie die niet in het voordeel is van joodse gebruiken antisemitisch is, iedere aktie die niet in het voordeel is van andere culturen zoals de turkse en marokkaanse of surinaamse racistisch is.
  worden jullie eigenlijk niet ziek van je eigen geblaat

 • Houwers

  Het morele dilemma van de dierenartsen, of andere controleurs, die nu permanent aanwezig moeten zijn, is een belangrijk punt in de uitvoerbaarheid van deze maatregel.

 • sensia

  Ooit heeft de KNMvD afstand genomen van het grootschalig versnipperen van eendagskuikens. Maar discussie over het onderwerp onverdoofd ritueel Halal en Kosher slachten moet en zal gevoerd blijven worden. Het is niet inwisselbaar met ander leed in de bio-industrie. Want dat is pas echt een NON-ARGUMENT!

 • sensia

  Drs. Ronner: Als U echt geïnteresseerd is in de argumenten van een joods deskundige lees dan de column van Prof.Dr Bob Smalhout van de Telegraaf 9 juni. citaat van Smalhout 'Noch in de Koran noch in de Thora wordt iets gezegd over de manier hoe dieren moeten worden geslacht'. Ook is het een schande dat het vlees van deze dieren ook in de schappen ligt. Want het is niet gelabeld als zijnde 'onverdoofd geslacht'.

 • awknop

  Het maakt mij niet uit wie er onverdoofd slacht en het doet er voor mij niet toe of het wel of niet in de Koran of Thora staat, maar ik vind het niet meer van deze tijd om in Nederland zo met dieren om te gaan. Als andere landen vinden dat het wel moet kunnen, is dat hun eigen zaak en degenen die het betreffende vlees willen hebben, moeten het daar maar vandaan halen. Het heeft wat mij betreft niets te maken met anti-Islam, anti-Joods of beperken van de vrijheid van godsdienst, maar met de in Nederland geldende en zich ontwikkelende opvattingen over ontwikkeling en beschaving. Exporteren van onverdoofd geslacht vlees zou als eerste verboden moeten worden.

 • Wot

  @sensia
  De gebruiken en regels van een religie gaan verder dan wat er in de Thora/Koran beschreven staat. Beetje kortzichtig van Smalhout. Ook is het geen argument waarom zo'n dogma wel of niet verboden zou moeten worden.

 • awknop

  @Wot
  Als het niet in hun heilige boeken staat, hebben ze het dus zelf verzonnen. Dan kunnen ze ook wat anders verzinnen. Overigens hoef je de dogma’s niet te verbieden. Iedereen mag denken wat hij wil. Wij hoeven daaraan of aan het uitvoeren daarvan geen aktieve bijdrage te leveren, noch zijn wij verplicht het toe te staan. Mohammedanen mogen denken dat overspelige vrouwen gestenigd mogen/moeten worden of afvalligen gedood. Als ze dat in Nederland in praktijk brengen hebben ze wel probleem en naar mijn mening terecht.

 • hilderink

  @ Ronner: u komt op mij over als een nogal gefrustreerde dierenarts. Waarom of waardoor is mij een raadsel, maar wellicht kunt u in het vervolg inhoudelijk reageren?
  @ awknop: heldere bondige reacties; top! Bedankt!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.