Home

Nieuws

Hogeschool Van Hall Larenstein los van universiteit verder

Wageningen - Hogeschool Van Hall Larenstein wordt uit het onderwijs- en kenniscomplex van Wageningen UR losgeweekt. De opleiding in Leeuwarden, Wageningen en Velp komt weer op eigen benen te staan.

Dat is besloten na een mislukte poging van het college van bestuur van Wageningen UR om het draagvklak voor de samenwerking tussen de hogeschool en de universiteit en DLO-instituten te vergroten. Afgelopen week bleek dat onder medewerkers van de hogeschool niet meer dan 51 procent voor bestendiging van de samenwerking was.

Een half jaar geleden kwam de onvrede binnen de hogeschool via perspublicaties naar buiten. Bij de hogeschool was al lang sprake van onvrede.

Het uit elkaar halen van de organisaties is in lijn met de wens van de medezeggenschapsorganen en een belangrijk deel van de medewerkers, zegt het college van bestuur in een persmededeling. Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat doorgaan met de huidige samenwerking gezien het beperkte draagvlak niet mogelijk is.

Vorige week maakte Wageningen UR nog bekend dat rector Martin Kropf zich meer ging richten op de hogeschool om de samenwerking met de universiteit te versterken. Het college van bestuur stelde toen nog dat het juridisch niet mogelijk was een eigenstandig college van bestuur van Van Hall Larenstein in te richten. Nu wordt er op aangestuurd de hogeschool wel een eigen leiding te geven.

Het ontbreken van een eigen college van bestuur was een belangrijk pijnpunt bij de hogeschool. Doordat het college van bestuur van de universiteit ui dezelfde personen bestond, als het college van bestuur van de hogeschool, ontstonden lastige situaties als de belangen van de hogeschool tegenover die van de universiteit stonden. De directie van de hogeschool kon geen vuist maken, omdat ze hiërarchisch onder het college van bestuur staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.