Home

Nieuws 2 reacties

Helft slachtrijpe vleeskuikens loopt afwijkend

Den Haag - De helft van de gangbare vleeskuikens heeft in de vijf dagen voor afvoer naar de slacht een duidelijk afwijkende loopwijze. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief naar de Tweede Kamer.

Hij baseert zich hierbij op onderzoek van de Wageningen UR, die in het kader van het Welfare Quality-onderzoek de mobiliteit van vleeskuikens net voor de slacht onderzocht. 8 procent van de vleeskuikens blijkt in de vijf dagen voor afvoer naar de slacht nog een goede mobiliteit te hebben. 35 procent heeft een redelijk goede mobiliteit/ lichte afwijking en 49 procent heeft een duidelijk afwijkende loopwijze. 8 procent van de dieren heeft veel moeite om zich te bewegen of kan helemaal niet meer lopen. Bleker noemt de situatie zorgelijk. Hij wijst erop dat een verslechterde mobiliteit vaker voorkomt bij gangbare rassen dan bij langzaam groeiende rassen. Ook zijn er aanwijzingen dat het antibioticagebruik bij snel groeiende rassen hoger is.

De staatssecretaris gaat de problematiek aankaarten bij de Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij, die zich richt op ontwikkeling van duurzamere vleespluimveerassen.

Bleker vindt dat verduurzaming van de vleeskuikensector een taak is van het bedrijfsleven. Ook de informatievoorziening hierover, zoals grootschalige mediacampagnes zijn primair de taken van maatschappelijke organisaties, zoals Wakker Dier, vindt Bleker. Een snellere verduurzaming van de voedselketen is volgens Bleker een maatschappelijk proces waarin de overheid niet actief hoeft te interveniëren. "Ik juich initiatieven toe waarbij het bedrijfsleven samenwerkt met maatschappelijke organisaties om deze verduurzaming te bewerkstellingen", aldus Bleker.

Laatste reacties

  • zanden

    Treurig, treurig, treurig. Nogal logisch dat een organisatie als Wakker Dier hier tegen in actie komt. En dan wordt er vervolgens fiks gescholden op die 'dierenactivisten'. Boeren die op dergelijke wijze kuikens houden moeten eindelijk hun eigen verantwoordelijkheid eens nemen in plaats van de bal alsmaar naar de consument te schuiven. Kuikenboeren kunnen ook zelf een andere keuze maken en zich niet langer laten ringeloren door de voerindustrie. Omschakelen naar biologisch. Steeds meer consumenten kiezen voor biologisch, ondanks de huidige sombere financiele tijden. Dat moet een belangrijk signaal zijn voor het gestaag afbrokkelende draagvlak voor deze wijze van dieren houden. Schakel om en wordt een blijere boer.

  • awknop

    Als iedereen plofkippen houdt en je schakelt dan als enige over, ben je snel gezien. Het is een samenspel van alle partijen in de sektor en ondersteuning van de overheid is ook nodig. Kijk naar de legbatterijen. Nederland kan er we mee stoppen, maar als de batterijeieren uit ander EU landen binnen blijven stromen, werkt dat niet. Nu moeten we de import van buiten de EU nog indammen.

Of registreer je om te kunnen reageren.