Home

Nieuws laatste update:2 jul 2012

Helft mineralenoverschot verwerken in Zuid-Nederland in 2015

Den Haag- Veehouders in regio Zuid moeten in 2013 10 procent van het mineralenoverschot op bedrijfsniveau verwerken. Het percentage loopt in de jaren daarna op naar 30 procent in 2014 en 50 procent in 2015.

In de regio Oost moet in 2013 5 procent worden verwerkt, in 2014 15 procent en in 2015 30 procent. In de rest van Nederland hoeft in 2013 nog geen mest verwerkt te worden. In 2014 moet ook hier 5 procent van het mineralenoverschot worden verwerkt, in 2015 10 procent.

Dat staat in een brief van staatssecretarissen Henk Bleker (landbouw) en Joop Atsma (milieu) aan de Tweede Kamer over de nieuwe mestwet.

Basis van een nieuwe mestwet is een verbod op productie van dierlijke mest, tenzij er voor de productie voor 16 mei van het jaar afzetruimte is vastgelegd.

Bedrijven die meer mineralen produceren dan ze op eigen grond of op contractueel vastgelegde grond van anderen kunnen plaatsen, moeten een deel van dit mineralenoverschot verwerken. Hiervoor moet voor 31 december van het voorafgaande jaar een mestverwerkingsovereenkomst worden gesloten. De veehouder is vervolgens ook verplicht om de mest te leveren aan de mestverwerker, terwijl de mestverwerker verplicht is de mest te verwerken. In het wetsvoorstel zit de mogelijkheid om een regeling te treffen waarmee de mestverwerkingsplicht tussen veehouders onderling overdraagbaar wordt. Hierover is het ministerie nog met de sector in overleg.

Akkerbouwers en mestverwerkers mogen niet meer mest contracteren dan dat ze plaatsingsruimte of verwerkingscapaciteit hebben.

In de nieuwe mestwet worden de verplichte mestverwerkingspercentages jaarlijks opnieuw vastgesteld. De normen voor 2014 en 2015 zijn dan ook voorlopig. Bij het vaststellen van de normen wordt rekening gehouden met de dieraantallen, het gebruik van dierlijke mest en het type voer dat gebruikt wordt. De regionale indeling is gelijk als die bij de dierrechten. Gelderland, Overijssel en een deel van Utrecht vormen regio Oost, Noord-Limburg, Oost- en Midden Brabant zijn regio Zuid.

Bleker en Atsma willen de nieuwe mestwet per 1 januari 2013 invoeren. “Dit is van belang om al op een zo kort mogelijke termijn de milieudruk te verlagen en zo een stevige basis te bieden voor de onderhandelingen met de Europese Commissie over het vijfde actieprogramma nitraat en de derogatie.”

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de mestwet.

Of registreer je om te kunnen reageren.