Home

Nieuws 271 x bekeken

Grootste deel SDE+-budget 2011 naar biogasprojecten

Den Haag – In 2011 is tweederde van het SDE+ budget van 1,5 miljard euro toegezegd aan 30 projecten voor biogas. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De overige 0,5 miljard euro is verdeeld onder 710 projecten voor duurzame stroomproductie met vooral windmolens en zonnecellen.

De meeste succesvolle subsidieaanvragen voor biogasproductie zijn gedaan in Noord-Brabant, gevolgd door Overijssel en Drenthe. Van het geld is 932,2 miljoen euro toegezegd voor aparte groen gas-projecten.  Nog eens 67,8 miljoen voor het opzetten van een groen gas hub waarbij meerdere partijen via leidingen hun biogas centraal aanvoeren en laten opwaarderen tot aardgaskwaliteit.

In het geval van opwekking van duurzame elektriciteit wordt verreweg het meeste opwekkingsvermogen gesteund in Groningen en Flevoland, gevolgd door Noord-Holland. Het meeste geld ging naar projecten voor windenergie op land (216,4 miljoen euro) en biomassa zoals dierlijke mest (248,1 miljoen euro) terwijl voor zonne-energie 35,5 miljoen is toegezegd.

In totaal is 196 MW (6408 GWh subsidiabele productie) en 22.612 Nm3/h vanuit de SDE+-regeling toegezegd. Subsidieontvangers van de SDE+ en SDE hebben vanaf het moment dat de subsidie is toegekend maximaal vijf jaar de tijd om de productie-installatie in gebruik te nemen. In 2010 lag het budget op 2,1 miljard euro wat ongeveer 1,8 miljard euro aan toezeggingen opleverde.

Of registreer je om te kunnen reageren.