Home

Nieuws 2 reacties

Gelderland wil meer zonnepanelen op staldaken

Arnhem - Vanaf 28 juni kunnen agrariërs een beroep doen op een nieuwe Gelderse subsidieregeling voor zonnepanelen op bedrijfslocaties. De subsidie wordt alleen toegekend in combinatie met het verwijderen van asbest. Totaal is er 1,8 miljoen euro beschikbaar voor 2012.

Wie in aanmerking wil komen voor de regeling, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de oppervlakte van het te verwijderen asbest twee keer zo groot zijn als de oppervlakte aan te installeren zonnepanelen. De panelen moeten minimaal 15.000 wattpiek vermogen te hebben. Er zal een subsidie worden gegeven van 0,35 eurocent per geïnstalleerde wattpiek en maximaal 20.000 euro per bedrijf. De subsidie wordt verstrekt aan kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven met een standaardopbrengst (SO, opvolger van NGE) van minimaal 125.000 euro. De asbestsanering moet door een erkend bedrijf worden uitgevoerd en op dezelfde bedrijfslocatie. Voor de sanering van asbest wordt geen subsidie verleend.

Geruime tijd leefde al de politieke wens om asbestdaken te saneren en meer gebruik te maken van de daken van de stallen voor het opwekken van zonne-energie. Provinciale Staten stelden hiervoor 450.000 euro beschikbaar uit het budget voor duurzame landbouw. Eenzelfde bedrag komt uit het provinciale budget voor duurzame energie. De andere helft komt uit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling.

Laatste reacties

  • agratax2

    Eerst laten we de zonnepanelen fabriek in Gelderland kapot gaan. Verkopen hem dan aan de Chinezen en gaan dan zonnepanelen beleid maken. Had deze zonnepanelen actie niet eerder gekund, zodat de Gelderse fabriek nog te redden was geweest? Of moet ik er van uit gaan dat de beleidsmakers een afspraak met de Chinees hebben die hen geen windeieren legt? Alle subsidie op panelen gaat rechtstreeks naar Peking en Nederland heeft het nakijken. Wat bezield onze regering eigenlijk?

  • troo

    globale berekening: om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen moet je 57 KWP instaleren dat komt overeen met een investering van grofweg 80000 euro dit is ongeveer 300 vierkante meter dus een sanering van 600 meter asbest a'8 euro is 4800 euro. nieuw dak 600 meter a'10 euro is 6000 euro totaal investering ruim 90000 euro minus 20000 sub is 70000 investering.
    let wel sanering en nieuw dak zal meer zijn want je gaat niet een half dak saneren.
    doe er uw voordeel mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.