Home

Nieuws

Gelderland, Limburg en Utrecht houden vast aan log's

Doetinchem - De provincies Limburg, Gelderland en Utrecht handhaven de intensiveringsgebieden voor de intensieve veehouderij. Vorige week maakten de twee andere provincies die aangewezen zijn als reconstructiegebied, Noord-Brabant en Overijssel, bekend wel te willen afstappen van zonering.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland laat weten dat Gedeputeerde Staten vasthoudt aan de intensiveringsgebieden voor de intensieve veehouderij. Schaalvergroting is toegestaan mits bedrijven investeren in duurzaamheid en dierwelzijn.

Limburg houdt eveneens vast de afspraken in het coalitieakkoord 2012 - 2015. Selectieve concentratie van intensieve veehouderijbedrijven is toegestaan in de daarvoor aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Zij stellen nadrukkelijk geen nieuwvestiging van intensieve bedrijven in gebieden toe te staan in verwevingsgebieden.

Ook Gedeputeerde Staten van Utrecht werken niet mee aan nieuwvestiging van bouwkavels voor intensieve veehouderij (buiten een LOG). Utrecht geeft de intensieve veebedrijven in bepaalde delen van een LOG de mogelijkheid door te groeien tot een bouwperceel van 2,5 hectare. Ook in de melkveehouderij en fruitteelt wil Utrecht nieuwvestiging in principe niet toestaan. GS verwacht dat door de schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging er voldoende agrarische bedrijfslocaties vrijkomen voor startende bedrijven en bedrijfsverplaatsingen. Binnenkort stemt Provinciale Staten van Utrecht over het voorstel van GS.

Of registreer je om te kunnen reageren.