Home

Nieuws 286 x bekeken

Ganzen hardleers

Dordrecht - Overwinterende ganzen laten de speciale foerageergebieden vaker links liggen. Dat blijkt uit een studie van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van het Faunafonds. Het ganzen-opvangbeleid was er juist op gericht dat de dieren deze gebieden zouden opzoeken.

In 2005 is 80.000 hectare foerageergebied aangewezen. Boeren krijgen een vergoeding voor het dulden van de dieren. Buiten de gebieden mocgen de ganzen verjaagd worden. Doel was dat de ganzen zouden leren om daar te verblijven waar ze veilig en welkom zijn. Dat gebeurt niet, zo blijkt. In de winter van 2010/'11  verbleef 55 procent van de overwinterende grauwe ganzen, kol-, brand- en kleine rietganzen in foerageergebieden en natuurgebieden. In de winters 2004/'05 tot 200/'08 was dat 57 tot 60 procent.

Een mogelijke oorzaak is de toename van het aantal overwinterende ganzen. Ook is het mogelijk dat de foerageergebieden niet herkenbaar genoeg zijn voor de dieren. Tot slot zijn in sommige regio's foerageergebieden aangewezen op plaatsen die daar niet geschikt voor zijn, aldus het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.