Home

Nieuws 3 reacties

Forse aanscherping gebruik antibiotica veehouderij

Den Haag – Antibiotica mogen voortaan alleen nog door dierenartsen worden toegediend aan vee. Ook mogen veehouders geen voorraad antibiotica meer op hun bedrijf hebben. Dat schrijven staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en minister Edith Schippers van volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Alleen als voldaan wordt aan strikte en toetsbare voorwaarden op het gebied van diergezondheidsmanagement en antibioticumgebruik kan vrijstelling worden verkregen en mag de veehouder zelf antibiotica toedienen en op voorraad hebben op het bedrijf. Het gaat dan om een 1-op-1-relatie met een dierenarts, een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan en periodieke bedrijfsbezoeken. Antibiotica mag alleen worden voorgeschreven na een klinische inspectie van de dieren.

De nieuwe regelgeving moet begin 2013 van kracht worden. Aanleiding voor de aangescherpte maatregelen is een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het gebruik van antibiotica in de blankvleeskalverhouderij en de vleeskuikenhouderij.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 44 procent van de koppelbehandelingen bij vleeskuikens wordt afweken van de voorgeschreven behandelingsduur. Bij 62 procent van de bedrijven werd een derdekeusmiddel ingezet, dit werd in driekwart van de gevallen gedaan nadat een gevoeligheidsbepaling was gedaan.

De NVWA heeft in onderzoek naar illegaal gebruik van antibiotica in Noord-Oost Nederland een netwerk voor illegaal antibioticagebruik opgerold. Hierbij zijn 4.000 kilo illegale diergeneesmidden in beslag genomen. Bij het netwerk waren geen dierenartsen betrokken. Veehouders dienden de middelen naar eigen inzicht toe.

Bij blankvleeskalveren werden geen middelen gevonden die niet zijn toegelaten bij kalveren. Wel werd op vrijwel alle bedrijven een startbehandeling toegepast, zonder vooraf gestelde diagnose. Op alle bedrijven werden kritische antibiotica (derdekeusmiddelen) toegepast, waarbij in 77 procent van de gevallen in het startpakket. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op gegevens uit 2010 en 2011.

Bleker en Schippers zeggen buitengewoon geschrokken te zijn van het onderzoek. “Illegale netwerken, gebruik in strijd met de voorschriften en onzorgvuldig gebruik van antibiotica zijn onacceptabel. Het is een gevaar voor de volksgezondheid”, aldus de bewindspersonen.

Naast de verscherpte maatregelen wordt ook de controle en handhaving aangescherpt. De resultaten van NVWA-controles op zorgvuldig antibioticagebruik zullen op de site van de NVWA openbaar worden gemaakt.

Laatste reacties

  • zanden

    Hiermee snijdt de vleessector zich grandioos in de eigen vingers. Wat een onverantwoordelijk gedrag! En dan is er ook nog eens 4000 kilo illegale antibiotica in beslag genomen. En hoeveel bedrog is er nog meer gaande wat aan de controle is ontsnapt, vraag je je dan af. De bedriegers verpesten het voor beroepsgenoten die wel eerlijk en volgens de regels bezig zijn. Het maatschappelijk draagvlak stort straks als een kaartenhuis ineen. En terecht. Eigen schuld. Antibiotica wordt dus gewoon, zoals al bekend was, als groeimiddel ingezet. Zo niet, dan zijn de dieren kennelijk zo ziek, dat ze niet eens voor consumptie geschikt zijn met zoveel antibiotica in hun lijf en behoort hun vlees niet eens als kiloknaller in de winkel te liggen.

  • jinkehes

    Hoe verhoudt dit bericht zich tot eerder bericht: Vleeskuikensector haalt antibioticadoelstelling.....Ontstaat er rond het antibioticagebruik een papieren werkelijkheid die los staat van het feitelijk gebruik?

  • Aad Baars

    Duidelijke taal Zanden !

Of registreer je om te kunnen reageren.