Home

Nieuws 406 x bekeken

Europese rechter: straf mag bovenop intrekking toeslagrecht

Luxemburg - De maatregel om te korten op toeslagrechten of om het recht op inkomenssteun voor een bepaalde periode te ontzeggen, mag worden opgelegd naast een strafrechtelijke maatregel.

Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie in een zaak die was aangespannen door de Poolse akkerbouwer Lukasz Marcin Bonda.

Bonda heeft in 2005 areaaltoeslagen aangevraagd voor in totaal bijna 213 hectare landbouwgrond. Het werkelijk gebruikte areaal bedroeg ruim 113 hectare. De Poolse uitvoerder (vergelijkbaar met Dienst Regelingen) weigerde Bonda de subsidie toe te kennen. Bovendien kreeg de ondernemer te horen dat hij de komende drie jaar zou worden gekort op zijn subsidie voor een bedrag dat overeenkomt met de te veel anagevraagde subsidie.

De agrarisch ondernemer werd voor zijn frauduleuze aanvraag vervolgd door het Poolse openbaar ministerie. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete opgelegd. Bonda vond dat hij daarmee twee keer was bestraft voor hetzelfde feit. Dat is in strijd met universele rechtsregels die onder meer zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Europese Hof van Justitie zegt dat de maatregel om Bonda drie jaar te korten op zijn subsidie geen straf is, maar een bestuurlijke maatregel. Zo'n maatregel is er "ter bestrijding van talrijke onregelmatigheden die in het kader van de landbouwseun worden begaan", aldus de Europese rechters. De rechter voegt daar nog aan toe dat de korting op de subsidie alleen wordt toegepast als de subsidie in de navolgende jaren wordt aangevraagd. De ondernemer hoeft geen boete te betalen en daarmee is de bestuurlijke maatregel niet te vergelijken met een straf.

De uitspraak van het Europese Hof is van belang voor alle ondernemers die door fraude proberen extra Europese subsidies te verkrijgen. Zij kunnen - zeggen de rechters - zowel door de strafrechter als de bestuursrechter worden aangepakt. Dat gebeurt in Nederland in sommige geval ook al.

Of registreer je om te kunnen reageren.