Home

Nieuws 1450 x bekeken 4 reacties

EU wil watertekort aanpakken door boer per kuub te laten betalen

Doetinchem - Een boer zou afgerekend moetem worden op de afname van het aantal kuub wanneer hij beregent en niet op het aantal hectare. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd is door onder andere advies- en ingenieursbureau Arcadis, in opdracht van de Europese Unie.

Volgens de samenstellers van het rapport zal een boer duurzamer water gebruiken als hij afgerekend wordt op het daadwerkelijke verbruik. Alleen wanneer het water beprijsd wordt op basis van het gebruik, zal de waterschaarste aangepakt kunnen worden. Het onderzoek over beprijzen van irrigatiewater is gebaseerd op de landbouwgronden die geïrrigeerd moeten worden willen waterbehoeftige gewassen groeien. De situatie in Nederland is anders, omdat beregening gering is.

In geval van beregening met grondwater is meting naar verhouding eenvoudig te realiseren door een watermeter of een gekalibreerde KWh-meter verplicht te stellen. Bij beregening vanuit het oppervlaktewater is dit in principe ook mogelijk, maar moeilijker te controleren omdat deze beregingssystemen mobiel zijn. Het meten van het waterverbruik met een mobiel irragatiesysteem is heel duur.

Ook het beprijzen van water is lastig en is sterk regionaal bepaald. De beschikbaarheid van goed irrigatiewater zou dan ook gegarandeerd moeten zijn als beregeningswater per kuub wordt afgerekend. Het Nederlandse waterstelsel is oorspronkelijk ontworpen als waterafvoersysteem en voor peilbeheersing. In tijden van waterschaarste zijn waterschappen deze systemen ook gaan gebruiken voor de wateraanvoer. Echter, de efficiëntie van de aanvoer is doorgaans laag, omdat het hier niet voor bedoeld is.

De Europese Unie hekelt het Nederlandse systeem omdat het van het waterschap afhangt hoeveel een boer betaalt. Een genationaliseerd prijssysteem voor irrigatie in de landbouw zou de standaard moeten zijn, mits je het probleem van waterschaarste, verdroging en verzilting wilt aanpakken.

Laatste reacties

 • gjcamps

  Het lijkt me ook echt fair om het regenwater dat de gewassen niet opnemen te verrekenen met het werkelijk gebruikte irrigatie water.
  Je kunt ook de neerslagwaarden in een gebied nemen in combinatie met geteelde gewassen om te berekenen wat er dan betaald zou moeten worden.

 • bankivahoen

  Arcadis met het zoveelste rapportje waarin de boeren weer aan kortste eind trekken.Toeval?
  Er is geen waterschaarste,al het water blijft in de kringloop hier op aarde,er verdampt niets naar het omniversum.

 • mtsvanaaken

  wie betaald, die bepaald.

 • farmerbn

  Als boeren water uit de grond halen moeten ze betalen dus als ze water in de grond laten bezinken moeten ze betaald worden! Van wie is dat water eigenlijk?

Of registreer je om te kunnen reageren.