Home

Nieuws 1 reactie

EP: steviger ingrijpen bij crises

Brussel - Recente crises in de melk- en groente- en fruitsector hebben ertoe geleid dat het Europees Parlement (EP) meer instrumenten wil om boeren en tuinders te beschermen. Tegelijkertijd zijn er ook grote zorgen over de financiering daarvan.

Maandag debatteerde de landbouwcommissie van het Europees Parlement over marktregulering onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in 2014 van kracht moet worden. Uit een rapport van de Franse christendemocraat Michel Dantin blijkt dat het Parlement daarin verder wil gaan dan eurocommissaris Dacian Ciolos.

Zo stelt Dantin voor om in tijden van ernstige marktverstoringen melkveehouders financieel te belonen indien zij hun productie met 5 procent beperken of aan liefdadigheidsorganisaties schenken; wie dan juist zijn productie opschroeft, moet een boete krijgen. Volgens Dantin is dit nodig om te voorkomen dat de sector 'met de rug tegen de muur gaat'.

Een groot deel van het EP steunt hem hierin, maar ziet ook hindernissen. Volgens de Portugese sociaaldemocraat Luis Manuel Capoulas Santos zijn koeien geen computers die aan en uit kunnen worden gezet. Elisabeth Jeggle, partijgenoot van Dantin, vraagt zich daarnaast af wat exact de criteria voor een dergelijke ingreep zijn. Veel leden zijn bovendien bezorgd over de kosten van deze maatregel, zeker nu de druk op de Europese begroting zeer groot is.

Ook op het gebied van suiker is beinvloeding van de markt nodig, vindt het EP. In tegenstelling tot Ciolos, die afschaffing in 2015 bepleit, koerst het Parlement juist op verlenging tot 2020. Volgens een groot aantal parlementariërs is de sector er na de recente herstructurering nog niet aan toe te worden losgelaten. De Nederlandse suikerverwerkers pleiten al langer voor het voorlopig in stand houden van de quotering.

Daarnaast wil het Parlement dat producentenorganisaties een steviger positie krijgen, vooral door het versoepelen van de mededingingseisen. Volgens CDA'er Esther de Lange is dat een goede ontwikkeling, maar moeten nieuwe maatregelen dan wel daadwerkelijk tot hogere marges voor boeren leiden. 'Anders heeft het weinig nut', vindt zij.

Dinsdag vergadert het EP opnieuw over het GLB. Dan staan onder meer de inkomenstoeslagen en het plattelandsbeleid op de agenda. De parlementariërs hebben tot 10 juli de tijd om de rapporten van Dantin en anderen te amenderen.

Eén reactie

  • agratax2

    Willen boven genoemde maatregelen succes hebben, dan zal er van 100 % open buiten grenzen geen sprake kunnen zijn. Open grenzen geven immers de mogelijkheid om import van buiten de EU mogelijk te maken en zo de interne markt te blijven verstoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.