Home

Nieuws

Duits landbouwministerie maakt plan voor bevordering proteïnegewasteelt

Berlijn - Het Duitse landbouwministerie gaat de binnenlandse teelt en de toepassing van proteïnegewassen bevorderen, zodat de import van soja kan worden beperkt.

De concurrentieachterstand van de binnenlandse leguminoseteelt (vlinderbloemigenteelt) moet volgens het raamplan van het ministerie worden ingehaald of in ieder geval kleiner gemaakt. ”Bovendien moeten in de hele waardeketen van teelt tot gebruik van de gewassen nieuwe mogelijkheden boven tafel worden gebracht,” aldus de toelichting.

Binnenlandse leguminosenteelt is niet alleen uit het oogpunt van bevoorradingszekerheid en economie interessant, maar vooral ook uit milieuopzicht. ”Een consequente integratie van leguminosen in de bouwplannen en vruchtwisseling leidt tot een betere koolstofbalans en een verbeterde bodemvruchtvaarheid. Het verbruik van stikstofbemesting en de emissie van klimaatgassen in de landbouw kunnen significant worden gereduceerd – dat zou ook een belangrijke bijdrage aan de biologische diversiteit van het cultuurlandschap zijn.”

Het leguminoseplan is een uitvloeisel van de brede maatschappelijke discussie die het ministerie vorig jaar heeft opgezet en waarvan de resultaten zijn neergelegd in een handvest, de Charta voor landbouw en consument. Over de specifieke stimuleringsmaatregelen voor de leguminoseteelt wordt nog gediscussieerd, maar onder meer wordt overwogen of ze passen in het vergroeningsbeleid dat in Brussel in de steigers is gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.