Home

Nieuws

Dierwelzijnsorganisaties tegen convenant overdoofde slacht

Den Haag - De Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (CDON) vindt de uitkomst van het convenant onverdoofde slacht dat religieuze organisaties en slachterijen met het ministerie van landbouw hebben gesloten onacceptabel.

"De Nederlandse wet stelt dat dieren - als zij worden geslacht - elk vermijdbaar lijden moet worden bespaard. Dit strookt niet met het voorstel dat nu op tafel ligt, waarin dieren veertig seconden mogen lijden, alvorens ingegrepen moet worden", zeggen de dierenbeschermingsorganisaties. Ze wijzen erop dat er voor de 40 seconden geen wetenschappelijke argumenten zijn. Daarnaast vindt de organisatie het bezwaarlijk dat een direct betrokkene van het slachtproces zonder adequate technische hulpmiddelen moet beoordelen of een dier het bewustzijn heeft verloren,

CDON, die 23 dierenwelzijnsorganisaties vertegenwoordigt, heeft Eerste-Kamerleden uitdrukkelijk verzocht het convenant het het voorliggende wetsvoorstel te heroverwegen.

De Eerste Kamer behandelt het convenant vanavond, bij de voortzetting van het debat over het wetsvoorstel van Marianne Thieme (PvdD) over een verbod op onverdoofde slacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.