Home

Nieuws 911 x bekeken

Crisis- en herstelwet niet permanent

Den Haag - De crisis- en herstelwet wordt niet permanent van kracht. Dat blijkt tijdens het wetgevingsoverleg van de Tweede Kamer met verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Ze wil de wet, waarmee het vergunningentraject versneld kan worden, van kracht laten tot en met 2014, tot de nieuwe Omgevingswet gerealiseerd is. Schultz wil de nieuwe Omgevingswet dit najaar aanbieden en verwacht dat de behandeling door de Tweede en Eerste Kamer dan voor 2014 is afgerond. "Daarna moeten nog wel uitvoeringsregels worden gemaakt. Dat duurt langer." Hierbij wordt gedacht aan 2017, maar Schultz wil er geen harde einddatum voor noemen.

Meerdere oppositiepartijen zijn tegen het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. Ze vrezen dat de regelgeving, die in het leven is geroepen om de ontwikkelingen te versnellen en om innovaties meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, juist schade veroorzaakt. Liesbeth van Tongeren (Groenlinks) vindt dat de wet het milieu schaadt. Schultz weerlegt dit, omdat de projecten nog steeds aan dezelfde milieu-eisen moeten voldoen. Bovendien kunnen belanghebbenden, waaronder ook natuur- en milieuorganisaties nog gewoon inspraak hebben bij vergunningaanvragen.

Kritiek van SP-kamerlid Paulus Jansen is dat burgers door de verkorte inspraakperiode minder zeggenschap hebben over aangevraagde vergunningen. Ook vreest hij voor verlies van kwaliteit. "Tijdsdruk kan ook leiden tot kwaliteitsverlies", vindt Jansen.  Schultz reageert dat ze het bestuursrecht zodanig hoog acht dat ze de kwaliteit zelf kunnen bewaken. Capaciteitsproblemen bij de Raad van State zijn inmiddels aangepakt: hier is extra geld beschikbaar om de capaciteit te verhogen. Kritiek van Esther Ouwehand (PvdD) dat de Crisis- en herstelwet zou leiden tot meer megastallen, wijst Schultz ook van de hand. "Ik snap niet waarom dit tot meer megastallen zou leiden. De aanvragen moeten zich nog gewoon aan alle milieuregels houden."

CDA-kamerlid Ger Koopmans is groot voorstander van het verlengen van Crisis- en herstelwet. Hij vreest dat er een ravage zal ontstaan als de wet per 2014 abrupt stopt, terwijl de nieuwe Omgevingswet nog niet in werking is getreden. Dit zal leiden tot meer onduidelijkheid en onzekerheid.

De Tweede Kamer heeft nog  geen besluit genomen wanneer ze de wetsbehandeling afronden. Na veel gesteggel tussen partijen is besloten om de minister nog eens om een visie te vragen over de nota van wijzigingen, die ze net voor het debat naar de Kamer stuurde. Christenunie, Groenlinks, PvdD, PvdA en SP willen de wet niet met grote haast behandelen, terwijl VVD en CDA juist voor het zomerreces nog willen stemmen over het wetsvoorstel.

Woensdag neemt de Kamer een besluit over de verdere behandeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.