Home

Nieuws

'Compensatie nertsenhouder volstrekt onvoldoende'

Den Haag - De compensatiemaatregelen voor ondernemers bij een verbod op de nertsenhouderij zijn volstrekt onvoldoende om de schade te dekken. Dat zei voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpersdierhouders donderdagavond tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. "Ik vraag niet om vergoedingen tot achter de komma", hield hij de de parlementariërs voor. "Maar als ik mijn huis voor drie ton te koop zet en u biedt 4.000 euro kan ik dat niet serieus nemen."

Onlangs maakten SP en PvdA, de initiatiefnemers van het verbod, bekend op welke wijze zij de gedupeerde nertsenhouders tegemoet willen komen. Naast een afbouwperiode van tien jaar, doen zij dit onder meer via een pensioenvoorziening en een sloopkostenregeling. Hiervoor is nu al jaarlijks twee miljoen euro op de begroting gereserveerd. Volgens Verhagen is de sector daar echter nauwelijks mee geholpen. "Het heeft mij altijd gefascineerd dat een intelligent deel van de samenleving op deze manier met een bedrijfstak wil omgaan."

Volgens advocaat Bruno van Ravels, eveneens spreker tijdens de hoorzitting, is met de voorgestelde compensatiemaatregelen bovendien het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet in het geding. Hij bracht in herinnering dat het kabinet in 2005 92 miljoen euro uittrok voor de uitkoop van de kokkelvisserijsector, die aanzienlijk kleiner was. Volgens Van Ravels hebben de voorstellen van SP en PvdA 'nauwelijks iets om het lijf'.

Volgende maand debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Vervolgens wordt erover gestemd. Eerder gaf de Kamer al groen licht voor een verbod, maar strandde het plan in de Senaat; die vroeg toen om extra compensatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.