Home

Nieuws 719 x bekeken

CDA lanceert tienpuntenplan voor decentrale energieopwekking

Den Haag – Tien procent van de energiebehoefte moet in 2020 duurzaam decentraal worden opgewekt. Dat staat in het tienpuntenplan voor de ontwikkeling van duurzame energie dat CDA-kamerlid Marieke van der Werf presenteerde tijdens het debat over energie in de Tweede Kamer.

Met ‘duurzaam decentraal’ bedoelt Van der Werf dat het mogelijk moet zijn voor (groepen) burgers en boeren om decentraal energie op te wekken. De politica constateert dat duurzame energie vooral wordt opgewekt met grote landschapsbepalende installaties, zoals windmolens. De huidige regelgeving belemmert lokale initiatieven voor het opwekken van energie, terwijl dit soort projecten juist moeten zorgen voor meer duurzame opwekking in de toekomst. Van der Werf vindt dat daarom de wetgeving moet worden aangepast, in plaats van het huidige beleid waarbij her en der pilots worden toegestaan.

Om decentrale energie-opwekking te stimuleren wil Van der Werf dat producenten hun energieproductie eb energieverbruik moeten kunnen salderen met de energiebedrijven. Nu kan dat slechts voor een beperkte hoeveelheid energie. Vanaf medio 2013 moet iedereen die alleen of in coöperatief verband investeert in energieproductie voor eigen gebruik daar fiscaal voordeel voor genieten, staat in het tienpuntenplan.

Van der Werf wil tevens dat er een investeringsfonds komt met lage rente, in samenhang met bestaande initiatieven zoals de Groene Investerings Maatschappij. Netbeheerders en lokale overheden moeten de opdracht krijgen om gezamenlijk een strategie te ontwikkelen die gebiedsspecifieke wensen en mogelijkheden ondersteunt.  De rijksoverheid moet hierbij belemmeringen voor netbeheerders wegnemen en bij tarifering gewicht toekennen aan innovatie en duurzaamheid.

Van der Werf wil bovendien de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling stimuleren.

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, landbouw en Innovatie) reageerde gematigd op het voorstel van zijn partijgenote. Hij vindt het een goed initiatief, maar is bezorgd over de financiële borging van het plan. “Ik ben altijd voorstander geweest van decentrale energie-opwekking. We willen dit graag stimuleren, maar het moet wel passen bij de overheidsuitgaven. De stimulans moet wel gedekt worden in de begroting.” Verhagen is nog niet direct overtuigd van het voorstel van Van der Werf. “Ik zie niet echt grote tekortkomingen in het huidige beleid van het ministerie.”

Na een aangenomen motie van Van der Werf en Christenunie-kamerlid Esmé Wiegman onderzoekt het ministerie hoe kleine collectieven van kleinverbruikers via laagdrempelige modellen in staat kunnen worden gesteld om zelf decentraal energie op te wekken en voor welke vormen van energieproductie dit haalbaar is.

Of registreer je om te kunnen reageren.