Home

Nieuws 12 reactieslaatste update:23 aug 2012

CDA: de liberalen verkwanselen de landbouwbelangen

Den Haag - De VVD verkwanselt de belangen van de Nederlandse landbouw, vindt het CDA. Met de verkiezingen van 12 september in aantocht positioneren de christendemocraten zich als enig echte agrarische partij.

In een interview met Boerderij Vandaag zegt Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel (CDA) dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van groot belang is voor de Nederlandse landbouw en daarmee de totale economie. Niettemin constateert hij dat alle andere partijen het budget daarvoor drastisch willen verlagen, inclusief de VVD.

"Wij zetten in op een nominale bevriezing van de begroting", zegt Ormel. "Dat komt neer op een kleine achteruitgang. Maar voor de andere fracties is dat niet genoeg, zij vinden dat er flink uit de ruif moet worden gesnoept. Van partijen als SP, PVV en PvdA hoef je absoluut geen steun te verwachten voor de agrarische sector. Inmiddels geldt dat ook voor de liberalen. En dat vind ik zorgelijk en teleurstellend."

Vertrekkend VVD-Kamerlid Janneke Snijder wuift de kritiek van Ormel weg. Zij benadrukt dat in het CDA-verkiezingsprogramma niet expliciet staat opgeschreven dat het landbouwbudget moet worden gehandhaafd. "En zij zetten ook scherp in op het beperken van de grootschalige veehouderij en pleiten voor een harde antibiotica-aanpak", zegt Snijder. "Dat zijn allemaal zaken waar ik niet zo vrolijk van wordt."

Het verkiezingsprogram van de VVD wordt in juli verwacht. Volgens Snijder ligt het in de lijn der verwachting dat de landbouwportefeuille na de verkiezingen wordt overgenomen door Helma Lodders. Zij is nu natuurwoordvoerder bij de VVD.

Laatste reacties

 • anton1937

  Janneke Snijder(VVD) leest niet goed en zegt dan iets van het CDA. Bekend is dat de VVD en de PVV wil korten op alle uitgaven van de EU. Het CDA kort het Europese landbouwbeleid niet maar wil dat wel hervormen( o a minder energie en grondstoffen) Het CDA zet zich in volgens haar verkiezingsprogramma voor gezins- en familiebedrijven. Antibiotica-resistentie en gebruik moet omlaag om voor een gezonde veehouderij stelt het CDA, dat zich ook hard maakt voor vaccinatie om dierziekten te bestrijden en europese handel zonder beperkingen

 • bertes

  niet zo braaf.
  het cda is wel de landbouw aan het kapot maken. zie wat ze doen over het gezins bedrijf. voor juli moeten de kleine boeren aangeven te willen stoppen. doen ze dat niet. dan volgt per 1 januarie sluiting van bedrijf. maar ze willen helemaal niet stoppen. ze worden gedwongen. ze moeten met de ammoniak voor de helft minder uitstoten. van brussel wordt dat alleen voor de ippc bedrijven geeist. omdat kleine boeren niet vervuilend zijn. alle kleine boeren staan klem. stallen voor de helft leeg zetten, kan niet. ivm schuld. de banken werken niet mee. zetten ze de stal leeg. komt de belasting, ivm stakings winst. lukt dit nog allemaal, en de stal staat leeg. komt de gemeente eisen dat de stal afgebroken moet. enz.
  het is geen eu regel maar komt alleen van nederland

 • zanden

  Inderdaad, de christendemocratische partij is de enige partij die de huidige agrarische subsidies wil houden zoals ze zijn. En anders moet er voor worden gewaakt, en daar heeft het CDA de LTO voor, dat wat er door de voordeur uit moet, er via de achterdeur, met andere regelingen weer in komt. Er zijn meer dan 80 subsidieregelingen en zelfs voor het aanvragen van subsidie kan een boer subsidie krijgen. In de Leeuwarder Courant van 2 april konden we lezen dat een kalvermester in de provincie Friesland maar liefst €358.000 inkomenssteun kreeg over 2011. Ja u leest het goed €358.000. En nog negen andere Friese boerenbedrijven kregen bedragen die varieerden van €159.000 - €290.000. Inkomenssteun. Steun? Leg dat een bijstandsgezin die zich genoodzaakt ziet naar de voedselbank te gaan, eens uit! Die enorme bedragen zijn voor deze bedrijven slechts de basis, waarop zij hun eigenlijke inkomen bovenop verwerven door de verkoop van melk, vlees of anderszins.

 • zanden

  vervolg: De EU-subsidies zijn ooit, vlak na de oorlog, bedoeld geweest als steun, in de ware zin van het woord. Vooral om kleine gezinsbedrijven te stimuleren tot meer productie. Want dat was toen nodig. Nooit meer honger. In de jaren 60 al kon de heet Sicco Mansholt constateren van het doel was bereikt. Maar de steun hield niet op. Integendeel. Het hele subsidiesysteem is nadien zelfs grandioos uit de hand gelopen. Het mag dan wel een publiek geheim zijn, maar 20% van de boeren ontvangt 80% van de subsidies. Dat wil het CDA vooral zo houden blijkbaar. Dat vindt het CDA rechtvaardig. Dat vindt het CDA christelijke politiek. U ook? Nou, ik niet en gelukkig inmiddels de VVD en Janneke Snijder ook niet. En terecht.

 • bertes

  het is cda en lto en de nvv. samen met het productschap.
  samen zorgen ze er voor dat de grote bedrijven altijd hun zin krijgen. en de kleine gaat er aan kapot. niet alleen de kleine boer, maar ook de kleine slager is er aan kapot gegaan.
  cda lijkt wel het midden-oosten. sterk-gelovige leiders zeggen voor de kamera dat ze mee leven met de kleine burger. maar achter de schermen richten ze een ware slachting aan.
  het is in nederland zo; heb je een groot bedrijf of veel miljoene schuld. dan bepaal jij de wet. je kan gewoon binnen stappen bij het cda. en ze doen wat jij als groot ondernemer wenst. waar de grote last van hebben is altijd die kleine ondernemers.
  en kijk ook naar de gezondheid zorg. de mensen die daar werken, zijn ook vaak in hun vrije tijd nog bezig. ze kunnen het niet aan zien hoe het met de mensen die zorg nodig hebben vergaat. en de cda denkt. aha we kunnen nog verder doorgaan met pakken.

 • politiek

  Als ik dat allemaal zo lees , dan is het CDA meer voor de grote agro-industrie. Zie ook de uitsraken van Bleker waar hij naar toe wil met de norm van mega. Er is inderdaad weinig Cristens en Democraties meer in te ontdekken. De belangen van gezinsbedrijven die een maatschappelijk aanvaarding hebben in de Nederlandse maatschapij is iets waar het CDA beslist niet voor gaat. Liever gaan die voor de Industrie bedrijven die met het Nederlands kapitaal en kennis investeren in het buitenland. Waarschijnlijk zal dat ook wel te maken hebben met veel ex CDA bestuurders die nu in het buitenlnd wonen en buitenlandse stoeltjes en lijntjes hebben. Denk aan de ex ministers van landbouw.
  Nederlandse landbouw gezinsbedrijven moeten nog maar eens goed nadenken alvorens ze een stem uitbrengen op deze partij indien ze willen overleven.

 • agratax2

  Groet is voor de hele maatschappij tot heilig verklaard. Als een bedrijf groot is, is het per definitie sterk, produceert goedkop en overleeft. Bewijs voor dit tot wet verheven geloof is nooit gegeven. De Russen hebben het tegen over gestelde ervaren ook de Amerikanen dol op groot hebben ten tijde van de industrialisatie van de landbouw onder vonden dat de zgn. Bonanza bedrijven (extreem groot) niet levensvatbaar waren. Voor onze (te) groot gegroeide coöperaties zou kunnen gelden of gaan gelden dat ze te groot en te bureaucratisch zijn geworden om nog aan hun doel te beantwoorden.

 • joannes

  Grote bedrijven zijn kleiner in aantal maar krijgen teveel respect in bestuurlijke organen en in de politiek. Zij krijgen dit respect op hun financiele resultaten en inovatie gedrag. Of ze het echt verdienen is voor mij de vraag. Vaak genoeg zijn de grote bedrijven degene die net even dichter bij het vuur zitten met subsidies, afzet kanalen, verkavelings projecten , enz, enz, ..... Het is vaak de botte ambitie van die bedrijven die leidt tot de groei .... soms ten koste van alles. Zij noemen zich de winnaars en worden ook zo gezien. In feite zijn zij echter in een vezadigsde markt de politiek en de ontwikkeling naar hun hand aan het zetten voor eigen belang ten koste van de wat minder ambitieuse of bewuste collega´s.

 • joannes

  De VVD is voorstander van de vrije markt en versneld afbouwen van subsidies, zeker in de huidige EU sfeer. Het garandeerd de grote bedrijven de voorsprong die inmiddels hebben met een relatief lage kostprijs en, voor de toekomst, een schrinkende, klein en middelgroot boeren bedrijf. Schrinkend omdat deze bedrijven er eenvoudiger uit geconcurreerd kunnen worden. Dit geldt voor Nederland maar natuurlijk via Brussel EU wijd. Politiek is een machtspel. Degene die zich bewust zijn van de potentie spelen het in hun voordeel tot de muur het keert. De muur is de armoe die ontstaat wanneer het klein en middelgroot bedrijf versneld uit de markt wordt geconcurreerd wanneer de grote bedrijven hun zin krijgen. Het CDA is zich bewust van dit process!!!!! blijkt uit het blog.

 • agratax2

  Laten we eens kijken waar de politiek de mond over vol heeft; 'Werkgelegenheid en nog eens werkgelegenheid'. We weten uit studies dat et midden en klein bedrijf de meeste werkgelegenheid bieden aan de Nederlanders. Nu eisen we van het klein(e) bedrijf dat hij zijn poorten sluit, om groei van de grote mogelijk te maken. De eventuele werkgelegenheid die dit met zich mee brengt zal minder zijn dan die van de kleine bedrijven en tevens wordt deze werkgelegenheid doorgaans opgevuld door 'gastarbeiders' uit kosten oogpunt. De politiek maakt aan de ene kant werk en breekt aan de andere kant de werkgelegenheid dubbel af. Hier zijn geen specifieke politieke partijen voor aan te wijzen, ze zijn allemaal gelijk als het gaat over dit sociaal economische probleem. Voor de stoppende boer is nu bedacht dat hij zijn bedrijfswoning als plattelands woning mag verkopen aan de rijke stedeling om zo verpaupering van het buitengebied tegen te gaan. Helaas geeft dit geen economische activiteit en al helemaal geen werkgelegenheid.

 • joannes

  Helemaal eens agratax1. Zolang de politiek met ideeën gevoed wordt dat kleine en middlelgrote bedrijven geen toekomst hebben worden ze afhankelijk van enkele industrie achtige bedrijven die met buitenlandse medewerkers ,Polen, werken. Dit zal de demografische kaart veranderen op het platte land. Ze denken met een goedkope kostprijs en efficientie de voedsel keten veilig te stellen maar brengen het gehele plattelands leven in gevaar. Dit zijn cultuur bedreigende bewegingen die alleen een paar direct belanghebbende dienen maar het plattelands leven om zeep helpen. Wanneer worden hier eens studies naar gedaan? Zodat de politiek niet zo´n eenzijdig verhaal verdedigt.

 • joannes

  Dat de VVD of de PVDA geen belang hebben bij kleine en middelgrote bedrijven is overduidelijk. Zij hebben meer belang bij grote bedrijven die in lijn denken met het grote geld of de universitaire wereld. De demografische effecten voor nu en over bv 20 jr zijn mijns inziens minstens zo belangrijk dan lage kostprijzen of innovatie.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.