Home

Nieuws 842 x bekeken 1 reactie

Brabant stapt af van zonering

Den Bosch – Provincie Noord-Brabant trekt de reconstructieplannen voor het buitengebied definitief in en stapt af van het beleid van zones voor de intensieve veehouderij.

Net als Overijssel heeft de provincie besloten af te zien van het beleid om de intensieve veehouderij te concentreren in landbouwontwikkelingsgebieden (log’s). Reconstructiecommissies zijn deze week formeel in Brabant opgeheven.

Noord-Brabant wil af van het beleid van zonering. Gedeputeerde Yves de Boer: “Ik kies liever voor maatwerk dan een kaart te pakken, een lijn te trekken en dan te zeggen dat daar plaats is voor intensieve veehouderij.” Hij doelt daarmee op de log’s, die onderdeel waren van het reconstructiebeleid dat in 2005 is gestart.

“Het is de vraag of zonering nog wel het middel is om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Zonering kan zinvol zijn. Ik denk dan aan waterbergingsgebieden, die wijs je aan. Maar verder kies ik liever voor maatwerk in plaats van generiek beleid.”

In 2010 ontstond er commotie over de log’s en de grote bedrijven die daar ontstonden. Actiegroepen werden opgericht en protesteerden fel tegen de verwachte megastallen. Daarop is in 2011 besloten om de omvang van bedrijven in de log’s te begrenzen tot bouwblokken van 1,5 hectare. Hiermee viel het onderscheid tussen de bedrijven in de log’s en daarbuiten al weg.

Noord-Brabant heeft onlangs van de betreffende ministeries toestemming gekregen om de reconstructieplannen in te trekken. De inrichting van het landelijk gebied wordt wel voortgezet maar dan volgens andere uitgangspunten. Daarover beslissen de Brabantse Staten 22 juni.

Volgens cijfers die de provincie heeft gerapporteerd in 2011 aan het Rijk, heeft de totale reconstructie 1,4 miljard euro gekost in Brabant. Hiervan is 780 miljoen uitgegeven aan natuur en 240 miljoen aan landbouw. Honderd miljoen was begroot voor de ontwikkeling van de log’s, maar dit gedrag is uiteindelijk niet volledig besteed als gevolg van de beleidswijziging.

Overijssel wil veehouderijen vestigen op duurzame locaties, ongeacht waar ze liggen. Dat stelden Gedeputeerde Staten begin deze week voor aan Provinciale Staten. De reden is dat de omvang van de varkens- en pluimveestapel in de afgelopen twintig jaar nauwelijks is veranderd. Daar komt bij dat de komende jaren het aantal bedrijven zal verminderen en de omvang per bedrijf zal toenemen.

Naar verwachting wordt in 2013 ook de reconstructiewet worden ingetrokken.

 

Eén reactie

  • theorikyreintjes1

    Eindelijk hebben ze verstand gekregen! We hadden ze in 2002 al gewaarschuwd dat dit een drama wordt. Als je de lokaties benut die geschikt zijn, hou je genoeg mogelijkheden over. Gezondheid voor mens en dier moet centraal staan bij bedrijfsontwikkelingen. Maar het moet economisch verantwoord blijven. De grote buitengebieden zij overgeleverd aan natuur. Dit is veel te ver doorgeschoten, natuur tussen de bedrijven is geen probleem, als de natuurmensen zelf er maar geen probleem van maken! Maar er is zeer veel verpest! Draai dit nog maar is terug en zeker in crisistijd! Wateropvang gebieden heb je niet veel nodig, zorg dat de watergangen optiid geveegd worden dan is er weinig aan de hand!

Of registreer je om te kunnen reageren.