Home

Nieuws

Brabant heeft nog geen geld voor EHS

Den Bosch - Brabant herijkt als enige provincie in Nederland de EHS niet en streeft in het nieuwe natuur- en landschapsbeleid zelfs naar een uitbreiding. Budget is echter niet beschikbaar.

Brabant wil als enige provincie in Nederland de Ecologische Hoofstructuur (EHS) niet verkleinen. Het rijk heeft minder geld dan aanvankelijk beschikbaar voor de uitvoering van de EHS, waardoor alle provincies op Brabant na de EHS noodgedwongen moeten verkleinen. De financiele middelen heeft Brabant echter nog niet, blijkt op een persbijeenkomst van het nieuwe natuur- en landschapsbeleid van de provincie Noord-Brabant in Den Bosch. Gedeputeerde Johan van den Hout lichtte zijn plannen toe.

Dit komt deels omdat het nog onduidelijk is hoe groot de rijksbijdrage is. Een deel van het geld dat is weggevallen, wordt opgevangen door de uitvoering van de EHS uit te smeren over een langer termijn, waardoor de jaarkosten afnemen. Daarnaast wil de provincie vooral op een goedkopere manier de natuur beheren door grote grazers in te zetten, de natuur meer zijn gang te laten gaan (procesnatuur) en de gebieden goedkoper in te richten. Ook hoopt de provincie het bedrijfsleven te laten meebetalen.

De manifestpartners (natuur- en landschaporganisaties en ZLTO) hebben vorige week aangegeven 160 miljoen te willen bijdragen. Dat is de enige concrete toezegging die Van den Hout tot nu toe heeft. In totaal heeft de provincie 240 miljoen nodig voor de inrichting en aankoop van de EHS. Volgens Van de Hout is het geen probleem om cofinanciers te vinden. "Het bedrijfsleven heeft aangegeven graag te willen investeren in natuurontwikkeling. Zij hopen dan gemakkelijker personeel aan te kunnen trekken als het aantrekkelijker wordt om te wonen en te leven in Brabant."

Brabant wil in totaal 129.000 hectare EHS ontwikkelen voor 2027. Hiervan is 108.000 hectare bestaande natuur en 21.000 nieuw. Hiervan moet nog 6.500 hectare aangekocht worden door het rijk en 3.100 hectare door de provincie.

Of registreer je om te kunnen reageren.