Home

Nieuws 590 x bekeken

Bleker wil door met ontwikkeling wetsvoorstel megastallen

Den Haag – Christenunie en CDA willen de maximale omvangsnormen van veehouderijbedrijven van staatssecretaris Henk Bleker van landbouw van tafel.

Daarvoor hebben de partijen een motie ingediend. In de motie vragen Esmé Wiegman (CU) en Ger Koopmans (CDA) nu af te zien van landelijke bandbreedtes voor de omvang van veehouderijbedrijven. De partijen vinden dat gemeenten en provincies voldoende mogelijkheden hebben om ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij tegen te gaan. De partijen vragen de staatssecretaris om de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid af te wachten.
Bleker ontraadt de motie, omdat het te veel op gespannen voet is met het beleid dat Bleker nu heeft voorgesteld. Hij wil zijn voorbereidingen voor een wetsvoorstel voor het stellen van maximale omvangsnormen voortzetten.

PvdA-kamerlid Tjeerd van Dekken stelt per motie voor om per 1 januari 2013 alleen nog veebedrijven toe te staan die voldoen aan de eisen voor minimaal één ster als het gaat om dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpassing en uitloop. Voor nieuwe bedrijven geldt een minimumnorm van drie sterren. Bleker ontraadt dit voorstel. “Dat is me wat te simpel”, vindt de staatssecretaris. Ook voorstellen van Groenlinks en PvdA om de grens te stellen bij de normen zoals Alterra ze stelt, wijst Bleker af.

Dinsdag stemt de Kamer over de moties.

Of registreer je om te kunnen reageren.