Home

Nieuws 310 x bekeken

Bleker tevreden over G20-top landbouw

Den Haag -Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw is verheugd dat de G20-commissie landbouw en voedselzekerheid de problematiek rondom klimaatverandering voor de landbouw onderkent.

De Nederlandse inbreng tijdens de landbouwtop in Mexico was vooral gericht op de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw en de rol die het bedrijfsleven hierin kan spelen. "Nederland loopt internationaal voorop bij deze onderwerpen en ik hecht er zeer aan dat hierop internationaal sterker wordt ingezet", schrijft Bleker in een brief over zijn bevindingen van de G20-top naar de Tweede Kamer.

Door de groeiende wereldbevoling moet de landbouwproductie worden verhoogd, terwijl tegelijk de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt en de sector weerbaarder moet worden tegen de effecten van klimaatverandering. Het belang van internationale samenwerking om klimaatefficiënte landbouw te realiseren is tijdens de G20 bevestigd.

Bleker laat weten dat ook de nadruk van Nederland op de rol voor het bedrijfsleven navolging kreeg tijdens de top, door de bijdrage die de Business-20 heeft geleverd. De mening dat het bedrijfsleven in dit dossier een cruciale rol speelt, werd door de top breed gedragen.

Tijdens de G20-top is tevens besloten dat de landen beter gaan samenwerken als het gaat om het uitwisselen van kennis. Over het nieuw ingerichte internationaal marktinformatiesysteem en het Rapid Response Forum (RRF) waarmee de transparantie op de wereldmarkt voor een aantal belangrijke agrarische producten moet worden vergroot, is positief gereageerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.