Home

Nieuws 733 x bekeken

Bleker: ethische basis omvangsnorm

Den Haag - De maximale omvangsnormen die staatssecretaris Henk Bleker van landbouw stelt voor veehouderijbedrijven zijn gebaseerd op ethiek. Dat zegt hij in antwoord op vragen van meerdere fracties naar een onderbouwing van de maximale aantallen dieren die hij wil stellen.

"De reden om een grens te stellen is niet dat grootschalige bedrijven niet aan de eisen voor milieu, dierenwelzijn en ruimtelijke inpassing kunnen voldoen. Maar alles wat kan is niet bij voorbaat gewenst. De vraag is of je in Nederland een geïndustrialiseerde vorm van veehouderij wilt", zegt Bleker.

De normen heeft Bleker onder andere gebaseerd op bestaande rapporten van Van Doorn, het LEI, Alterra en de visie dat ondernemers wel ruimte moeten hebben voor ontwikkeling. Bleker gaat er bovendien vanuit dat het overgrote deel van de bedrijven nieet zodanig zal groeien dat ze aan de maximale normen komen.

De staatssecretaris kreeg kamerbreed de wind van voren over zijn megastallenbeleid. Ook regeringspartijen VVD en CDA zijn zeer kritisch op Bleker. Ger Koopmans (CDA) wil ook een visie van minister Melanie Schultz Van Haegen over de vraag of het mogelijk is om normen voor ruimtelijke ordening te stellen op basis van ethiek. Koopmans benadrukt dat dit niet kan. Bleker zegt dat de normen ook niet om ruimtelijke ordening gaan, maar onderdeel worden van de gezondheids- en welzijnswet  voor dieren. Janneke Snijder (VVD) nam afstand van de brief. Ze is tegen het stellen van omvangsnormen op basis van ethiek en dierenwelzijn.

Een Kamermeerderheid wil wel omvangseisen stellen als blijkt dat grote bedrijven negatieve volksgezondheidseffecten hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.