Home

Nieuws 1253 x bekeken

Antibioticareductie het grootst bij varkens en pluimvee

Wageningen – Het antibioticaverbruik is tussen 2009 en 2011 voor zowel de varkenshouderij als de pluimveehouderij flink gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste MARAN-rapportage van het LEI.

Voor zeugen en biggen is er een reductie van 12 dierdagdoseringen gerealiseerd (van 25 dierdagdoseringen in 2009 tot 13 dierdagdoseringen in 2011). Van de onderzochte bedrijven zat 82 procent onder de streefwaarde (20) en 2 procent boven de actiewaarde (54). De rest van de bedrijven zat er tussen.

Voor vleesvarkens is de dierdagdosering tussen 2009 en 2011 met 8 gedaald (van 16 in 2009 naar 8 in 2011). Hierbij zat 71 procent onder de streefwaarde (13). Geen van de bedrijven zat boven de actiewaarde (53).

In de pluimveehouderij is de dierdagdosering van 37 in 2009 naar 16 gedaald in 2011. Ook in de vleeskalversector is er minder antibiotica gebruikt (van een dierdagdosering van 30 naar 25 in 2011). In de melkveehouderij is de dierdagdosering iets gestegen: van 5,8 in 2009 naar 6,1 in 2011.

De verkoop van antibiotica is tussen 2009 en 2001 met 32 procent gedaald (van 495 ton in 2009 tot 338 ton in 2011). In vergelijking met 2007 (toen de verkoop het hoogst was) is dit een reductie van 40 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.