Home

Nieuws

Akkoord voor CAO in dierhouderij

Den Haag - De werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de dierlijke sectoren. LTO Nederland, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben het akkoord inmiddels aan de leden voorgelegd.

In het CAO-akkoord is overeengekomen dat de lonen per 1 juli van dit jaar met 1,25 procent omhoog gaan, op 1 januari met een half procent en op 1 juli volgend jaar nog eens met een half procent. De CAO heeft een looptijd tot 1 januari 2014.

In de dierlijkse sectoren zijn ongeveer achtduizend mensen werkzaam. Hun belangen zijn in de onderhandelingen behartigd door FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Werkgeversonderhandelaar Mans Vulto toont zich tevreden over het feit dat er CAO-afspraken gemaakt konden worden, ondanks tegenvallende economische tijden en de nog onzekere uitwerking van het lente-akkoord. Naast de loonsverhoging, zijn ook afspraken gemaakt over de instroom van jonge mensen en van jongeren met een beperking (Wajongers).

Of registreer je om te kunnen reageren.