Home

Nieuws

Agrariërs willen waterleverancier of beheerder worden

Middelburg – Agrariërs in Zeeland, Noord-Brabant en Overijssel willen in plaats van watergebruiker, waterleverancier of watervoorraadbeheerder worden. Ze tekenden daartoe samen met onder meer Aequator Groen & Ruimte, Deltares, Staatsbosbeheer en de ZLTO een ‘Green Deal’ met de overheid. De Rijksoverheid belooft de partijen te helpen door een coördinerende rol te spelen of wet- en regelgeving aan te passen.

Doel is te komen tot waterhouderijen, waarbij meerdere agrarische ondernemers met omgevingspartners werken aan zelfvoorzienendheid in zoetwater. Agrariërs en grondeigenaren hebben in hun bedrijfsvoering te maken met grote pieken en dalen in neerslag. Door in tijden van grote neerslag water te bergen, ontstaat een zoetwatervoorraad die in tijden van droogte kan worden aangewend. Dat voorkomt dat voor beregening in vooral de zomer grote hoeveelheden water aan het grondwater of oppervlaktewater moet worden onttrokken.

Waterberging zorgt er bovendien voor dat bij heftige regenval wateroverlast beter kan worden voorkomen. De komende maanden worden concepten uitgewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.