Home

Nieuws

'Zorg om behoud landbouwgrond niet beperken tot alleen Duitsland'

Berlijn - Het Bauernverband (DBV) dringt erop aan dat de zorg om het behoud van landbouwareaal zich niet beperkt tot Duitsland, maar dat ook andere landen maatregelen nemen om het constante grondverlies tegen te gaan. Volgens DBV-voorzitter Gerd Sonnleitner is daarvoor een fundamentele verandering van denken nodig.

"De wereldwijd groeiende vraag naar voedsel en vernieuwbare grondstoffen houdt ons indringend voor ogen dat het agrarische areaal beperkt is. De G8-top van het afgelopen weekend heeft laten zien dat de waarborging van de voedselvoorziening globaal helemaal bovenaan de agenda staat," meent Sonntleitner. Zelf heeft het Bauernverband een intensieve campagne tegen het verlies van grond aan bebouwing en infrastructuur gevoerd. Dit heeft ook politieke resultaten opgeleverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.