Home

Nieuws

Zegveld gaat verder als Veenweide-kenniscentrum

Zegveld – Het proefbedrijf Zegveld gaat vanaf woensdag verder als Veenweide INnovatie Centrum. De proefboerderij moet met name melkveehouders in het Groene Hart handreikingen bieden voor verdere ontwikkeling.

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben samen met waterschappen, LTO Noord en het landbouwministerie investeringsbudgetten bij elkaar gelegd om de komende drie jaar een kennis- en innovatieprogramma op te zetten bij het voormalige proefbedrijf van de Animal Sciences Groep van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
In januari van dit jaar zijn vijf speerpunten benoemd, waar het bedrijf zich op zal richten. Onderzoeksrichtingen proberen onder meer antwoord te geven op typische veenweideknelpunten in bedrijfssystemen en regelgeving, waardoor melkveebedrijven in hun ontwikkelingen worden belemmerd. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden van verbrede landbouw en integratiemogelijkheden van landbouw en natuur.
Andere onderzoeksspeerpunten zijn de productie van biomassa, de verbetering van het watersysteem, de beperking van de bodemdaling en de ontwikkeling van systeeminnovaties, waaronder een grootschalige pilot waarin onderwaterdrainage en het daarmee gepaard gaande waterbeheer wordt getest.

Of registreer je om te kunnen reageren.