Home

Nieuws 1 reactie

ZLTO pleit voor buitendijks natuurherstel Hedwigepolder

Den Bosch – De aanwijzing van het Natura 2000-gebied Westerschelde dient snel te worden aangepast om buitendijkse alternatieven voor ontpolderen van de Hedwigepolder voortaan gelijkwaardig mee te kunnen wegen. Dat zegt de Zeeuwse ZLTO-bestuurder Peter de Koeijer. Wat de ZLTO betreft wordt de Westerschelde officieel als één ecotoop gezien en als zodanig opgenomen in de beschrijving van het gebied.

“Nu is voor alle natuurdoelen in de Westerschelde de doelstelling ‘uitbreiding’ of ‘behoud’ opgenomen”, aldus de boerenbestuurder. “Daarmee maakt Nederland buitendijks natuurherstel in feite onmogelijk. Europa eist zo’n strenge aanpak echter niet.” De overheid moet ook nu het dossier Hedwigepolder doorschuift naar een volgend kabinet blijven zoeken naar buitendijkse alternatieven voor natuurherstel, aldus De Koeijer. Deze stap beantwoordt volgens hem “het heersende Zeeuwse sentiment tegen ontpolderen”.

Eerder besloot staatssecretaris Henk Bleker geen besluit te nemen over het onder water zetten van de polder die ongeveer 3 vierkante kilometer groot is. Nederland heeft zich per verdrag met Vlaanderen verplicht de Hedwigepolder vóór 2009 te ontpolderen. Het ontpolderen is bedoeld als natuurherstel voor het uitdiepen van de Westerschelde. Het uitdiepen is nodig om zwaardere schepen toegang te kunnen bieden naar de haven van Antwerpen.

Eén reactie

  • anton1937

    Goed idee dat lost de hele problematiek van de Hedwige-polder op.de landbouwgronden blijven behouden en aan de natuur wordt echte, goede en effectieve bijdrage geleverd. België moet hier blij mee zijn en de nederlandse politiek inclusief alle natuurorganisaties zijn tevreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.