Home

Nieuws 412 x bekeken 1 reactie

Waterschap past beleid aan

Doetinchem – Waterschap Rijn en IJssel heeft na een studie naar de wateroverlast eind augustus 2010 in de Achterhoek besloten in de toekomst anders om te gaan met de herinrichting van het landschap.

Dat het anders moet, concludeert het waterschap naar aanleiding van onderzoek naar drie herinrichtingsprojecten in het oosten van Gelderland: de Zoddebeek, de Leerinkbeek en de Groenlose Slinge.
Het gaat in alle gevallen om belangrijke hoofdwatergangen. De waterlopen zijn opnieuw ingericht waardoor de beken weer gaan stromen en kunnen meanderen, er zijn stuwen verwijderd en vispassages en cascades aangelegd. Op sommige plekken is ook ruimte gecreëerd om tijdelijk water vast te houden.
De projecten hebben overal bijgedragen aan een verbetering van de ecologische kwaliteit en helpen in beperkte mate om optredende verdroging tegen te gaan. Het beschermingsniveau tegen wateroverlast blijkt echter afgenomen. Het Waterschap is bij de aanleg uitgegaan van het profiel van de watergang in de winter, omdat in de regel dan de hoogste waterstanden voorkomen. Wanneer nu als gevolg van de klimaatverandering ook rekening wordt gehouden met extreme buien in de zomer, dan blijkt dat het risico op wateroverlast snel kan toenemen. Dit komt omdat dan de opstuwende werking van de weelderiger begroeiing samenvalt met de grotere aanvoer van water.
Waterschap Rijn en IJssel wil op deze klimaatsverandering anticiperen. Er zal daarom soms gekozen worden voor een ander ontwerp zoals retentie, om de risico's verder te beperken. Het kan ook betekenen dat in andere gevallen bewust een groter risico wordt geaccepteerd.

Eén reactie

  • theorikyreintjes1

    Wil men een zo hoog mogelijk zomerpeil na streven om verdroging te beperken, moet men zorgen dat het overtollige water bij hevige regen snel afgevoerd moet worden. De hoofdwatergangen moeten voldoende capaciteit hebben om natschades te voor komen. Het nieuwe systeem van meanderen en de stuwen er uit is dodelijk voor een goed peilbeheer. De afvoer moet ruim voldoende zijn en schoon gehouden worden, om het risico van overstromingen te voor komen. We hebben dit 23 mei 2012 in de omgeving van Mill ook mee gemaakt. De grote beken zaten potdicht gegroeid, een overstroming van enorme omvang. Zeer veel schade en het Waterschap en de verzekering niet thuis. We hadden ze allang schriftelijk gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Maar dit soort volk draagt geen enkele verantwoordelijkheid! Ze doen wat hun zelf leuk vinden met ander mens zijn geld! Dit krijgt nog een staartje, ze moeten het goed doen of vertrekken!

Of registreer je om te kunnen reageren.