Home

Nieuws 6 reacties

Wagenings hoogleraar prikt mythe over Afrikaanse boer door

Wageningen – De beslissingen van Afrikaanse boeren passen niet binnen de modellen die in het Westen wel werken.

Afrikaanse boeren komen in rationele afwegingen tot andere beslissingen, dan hun westerse collega’s, maar daarmee zijn die beslissingen nog niet verkeerd, aldus de Wageningse hoogleraar Leo Stroosnijder.
Stroosnijder neemt afscheid als hoogleraar Landdegradatie en ontwikkeling. Hij zegt dat de neoklassieke economie van de vrije markt niet werkt in Afrika. Hij laat zien dat het voor een Afrikaanse boer meer loont om naar familie te gaan, dan in tijden van droogte conserveringsmaatregelen te treffen. Het loont meer om relaties aan te knopen en te verstevigen dan om antidroogtemaatregelen te treffen.
Dat Afrikaanse boeren zich te weinig op de markt oriënteren is volgens Stroosnijder ook een mythe. ”Het is veel meer de beperkte toegang tot de markt die de boeren weerhoudt meer te produceren”, zegt de hoogleraar. ”Om meer te produceren zijn leningen nodig voor investeringen. Maar in bij voorbeeld Benin is de rente soms hoger dan 100 procent, zodat het voordeel van de extra productie volledig opgaat aan rentekosten.”
Stroosnijder gelooft ook niet de in 1995 geschetste doemscenario’s over het productieverlies door erosie. Als de voorspellingen van toen zouden kloppen, was de hedendaagse productie nog maar 20 procent van toen. ”Daarvan is niets gebleken, ook al beweert de wereldvoedselorganisatie nog steeds dat er dringend stappen genomen moeten worden.”

Laatste reacties

 • jan1966

  Weer een bewijs dat de wetenschap een complete linkse leugenmachine is

 • debatavier

  en zo is 't

 • Gerrit H.

  Wat dit met links of rechts te maken heeft weet ik niet. Wat ik wel weet is dat wat Prof. Stroosnijder hier zegt al decennia lang bekend is (ook dat is geen nieuws wetenschappers prikken wel vaker mythes door die gewone mensen al lang doorgeprikt hebben). Maar ook al is wat hij zegt geen nieuws voor ervaren ontwikkelingswerkers, het is wel van belang voor beleidsdiscussies. In het Nederlandse beleid worden de moeilijkheden van boeren om aansluiting te vinden bij de moderne economie zwaar onderschat. Hoewel (micro)krediet, meer kunstmest en beter zaaigoed goede zaken zijn, zij ze vaak onvoldoende om arme boeren uit hun traditionele economie te halen. Dat is m.i. de diepere boodschap van Prof. Stroosnijder. Armoede onder Afrikaanse boeren is diep geworteld; onder andere in het feit dat ze geen eigenaar zijn van hun land en dat dus ook niet kunnen gebruiken als onderpand voor een lening. Daarnaast is de toegang tot markten erg moeilijk door de lage bevolkingsdichtheid (ja Afrika is ernstig onder-bevolkt!). Etc. Dat zijn allemaal structurele (oor)zaken die een hele lange adem nodig hebben. Helaas is daar in het Nederlandse beleid op dit moment weinig aandacht voor; Knapen denkt dat het met een beetje bedrijfsleven en een beetje wetenschap wel op te lossen is. Mooi dat een wetenschapper als Prof. Stroosnijder laat zien dat dit niet zo is.

 • Chinees

  @jan1966: je reageert alsof ontwikkelingssamenwerking en ondersteuning van boeren in Afrika deel uitmaakt van politieke voorkeuren. Er is eindelijk weer ruimte voor een nuttige discussie over hoe we omgaan met lokale voedselproductie. De beste oplossing voor de landbouw is dat het op zijn minst zelfvoorzienend moet zijn voor de eigen bevolking.

  De wereld van voedselproductie verandert in een razend tempo met een sterke bevolkingsgroei en toename van de welvaart in Azië. En reken erop, China zit niet bepaald stil waar het gaat om het op gang brengen van de ontwikkelingen in Afrika. Doen ze dat in het belang van de Afrikanen? Nee, niet echt, ze doen het vanwege het veilig stellen van de delfstoffen die daar in de grond zitten. De toename van de Chinese invloed is op gelijk niveau met de afname van de Europese invloed.

  Dat is een realiteit in Afrika die doorbroken moet worden, en de woorden van Prof. Stroosnijder zijn daarom helemaal juist. Wegzetten van dit soort zinvolle discussies als linkse hobby's is gelukkig voorbij. Hulp aan Afrika is het veilig stellen van ons eigen belang. En dat begint met het ondersteunen van de gewone mensen op het platte land. In plaats van minder hulp aan Afrika zijn we zelf gebaad met meer hulp, maar dan wel in de juiste vorm, het is geen geval van 'grote stappen, snel thuis'.

 • agratax1

  Waarom moeten we de mensen in Afrika volgens ons denkpatroon ontwikkelen. Zijn wij zo vast geroest ons eigen denkbeeld dat we niet in staat zijn vanuit de gedachte van de lokale boer het proces op van verbetering op gang te brengen. Als dit laatste klopt kunnen we beter thuis blijven, want onze wil opdringen hebben nu al vele eeuwen gedaan, het resultaat zien we elke dag. Helaas geloven wij in ons gelijk, omdat ons denken vanuit onze economie en winstgedachte geïnspireerd wordt. Uit onze gevoel van superioriteit. Afrika ontwikkelen ten gunste van onszelf, meer handelsstromen, meer goedkope arbeid dus goedkope producten. Mijn ervaring is dat dit principe een doodlopende weg is, vol met frustraties voor beide partijen.

 • agratax1

  Hulp aan Afrika om zich te ontwikkelen is inderdaad hulp die op termijn ons ten goede kan komen. Maar alleen maar noodhulp zonder verdere vooruitgang door het eigen kunnen op te krikken is een doodlopende weg. China levert ook geen hulp, ze kopen alleen dat wat ze nodig zijn in de landen waar een vacuüm heerst. De productie nemen ze zelf ter hand en op dit moment frustreren ze de lokale bevolking door de trekroute van de veehouders en de drinkplaatsen af te sluiten. Het is nu nl. HUN LAND en WATER dit betekent negers AFBLIJVEN. Als we met de internationale gemeenschap hier geen pal en perk aan stellen is over een jaar of 10 Afrika gekolonialiseerd door China en het Midden Oosten en begint het hele spel opnieuw waarbij de underdog de zelfde zal zijn, Afrikaner.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.