Home

Nieuws 1 reactie

Verhagen: meewerken leidingen kan worden afgedwongen

Den Haag - Als grondeigenaren, grondgebruikers en Tennet het niet eens worden over een jaarlijkse vergoeding voor hoogspanningsleidingen, kan voor aanleg en instandhouding van de verbinding een gedoogplicht worden opgelegd. Dat schrijft demissionair minister Maxime Verhagen van Economische Zaken na kamervragen van CDA-kamerlid Marieke van der Werf.

LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en netbeheerder Tennet zijn al geruime tijd in onderhandeling over een jaarlijkse vergoeding voor het zakelijk recht dat nodig is om boven- en ondergrondse hoogspanningsleidingen aan te mogen leggen en te onderhouden. De onderhandelingen verlopen zeer moeizaam, maar Verhagen ontkent dat de onderhandelingen stil liggen.

Verhagen zegt dat de kwestie van privaat-rechtelijke aard is, waardoor hij als minister niet wil ingrijpen in de kwestie. Hij vindt dat het bereiken van overeenstemming op minnelijke wijze met grondeigenaren, overige zakelijk gerechtigden en gebruikers over de vergoedingen bij nieuwe hoogspanningsverbindingen de voorkeur heeft.  Als dit niet lukt, kan voor aanleg en instandhouding van de verbinding een beroep worden gedaan op de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP). De Minister van Infrastructuur en Milieu kan dan een gedoogplicht opleggen, meldt Verhagen.

Het gebruik van de Belemmeringswet Privaatrecht is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 en in de Wet op de ruimtelijke ordening. "Die wettelijke bepalingen zijn er juist op gericht te voorkomen dat projecten van nationaal belang stagneren", aldus Verhagen.

LTO, FPG en Tennet hebben al geruime tijd onenigheid over de hoogte van de vergoeding voor de leidingen over de percelen. In december vorig jaar dreigde LTO Tennet met een rechtszaak als ze zou blijven weigeren de vergoeding te verhogen, maar eind april kwamen de partijen tot een akkoord over de vergoeding. FPG blijft boeren adviseren niet akkoord te gaan met het voorstel van Tennet. Volgens FPG staan er juridische mogelijkheden open om een betere vergoeding af te dwingen.

Eén reactie

  • agri2

    'Er in de onderhandelingen niet uit komen', Tennet heeft door deze gedoogplicht altijd een stok achter de deur en hoeft dus eigenlijk niet eens te onderhandelen.
    De vergoedingen zijn dramatisch laag als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een GSM-mast. Wij hebben beide, de Tennet mast staat midden op het perceel, de GSM-mast netjes in een verloren hoekje, maar de jaarlijkse vergoeding voor de GSM-mast is wel 14 keer zo hoog.
    In het geval van Tennet kunnen ze niet om ons heen, want een elektriciteitsmast heeft een vaste plaats, de GSM mast hadden ze ook bij de buurman kunnen plaatsen. In normale onderhandelingen zou de vergoeding voor een elektriciteitsmast dus veel hoger moeten zijn, want ze kunnen geen kant op.
    Een betere oplossing is het geld voor de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen te gebruiken voor zonnepanelen, dan heb je de leidingen niet meer nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.