Home

Nieuws 908 x bekeken

Verbond van Den Bosch krijgt regieorgaan

Den Bosch - De leden van het Verbond van Den Bosch, dat toewerkt naar een verduurzaamde Nederlandse vleesketen in 2020, hebben donderdag een eigen regieorgaan in het leven geroepen. Het regieorgaan staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Daan van Doorn.

Van Doorn laat zich in het nieuwe regieorgaan bijstaan door John Valster (retail), Hans Huijbers (veehouderij), Peter Poortinga (agro-industrie) en Marijke Vos (maatschappelijke organisaties). Alle leden nemen deel op persoonlijke titel, maar beschikken wel over een mandaat van de partners in het verbond.

Het regieorgaan ziet er op toe dat de afspraken die de veehouderij, de toeleveranciers, de voedselwerkende industrie en de supermarktsector vorig najaar hebben gemaakt, op landelijk niveau daadwerkelijk invulling krijgen. “Daarin zetten we in op drie sporen: verantwoord antibioticagebruik, het sluitend maken van de belangrijke grondstoffenkringlopen, zoals die van eiwit en fosfaat. Het derde spoor concentreert zich op de lokale inpasbaarheid van een moderne, zorgvuldig intensieve veehouderij”, aldus Van Doorn.

"Het regieorgaan zal een paar keer per jaar bij elkaar komen om te kijken of de doelstellingen worden nageleefd. “Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt en de doelstellingen individueel oppakken. Het is niet de bedoeling dat het regieorgaan de leden op het matje gaat roepen”, aldus Ton Cornelissen, secretaris van het Verbond van Den Bosch.

Inmiddels hebben zich 31 partijen uit de gehele keten zich bij het zogeheten Verbond van Den Bosch aangesloten. Het gaat daarbij om bepalende spelers zoals Albert Heijn, Jumbo/C1000 en Superunie-leden als Plus, Spar en Coop, Vion Food Group, ZLTO, Nutreco, LTO Nederland en provincie Noord-Brabant. De meest recente aanmeldingen zijn afkomstig van Meatfriends, Van Loon Vlees, Van Rooi Meat, Kruidenier Foodservices en Coppens Diervoeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.