Home

Nieuws

Veel animo voor stoppersregeling Actieplan Ammoniak en Veehouderij

Den Haag - Relatief veel bedrijven willen gebruik maken van het Actieplan Ammoniak en Veehouderij, een stoppersregeling voor veehouders die geen investeringen meer willen of kunnen doen in emissiearme stalsystemen. Dat blijkt uit een enquête in 42 gemeenten uit 7 voor de regeling relevante provincies.

Dat schrijft Staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van infrastructuur en milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal bedrijven dat zich heeft aangemeld als stopper bedraagt 40 procent. Atsma noemt dit percentage hoog. Driekwart van deze bedrijven geeft aan gebruik te willen maken van de stoppersregeling. Volgens de regeling hoeven ze niet te investeren in emissiearme stalsystemen. De bedrijven moeten wel vanaf 2013 maatregelen nemen om toch de uitstoot in gelijke mate terug te dringen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld het aantal dieren terugbrengen. De voortgang van het Actieplan ligt volgens Atsma op schema. De Staatssecretaris noemt ingewikkelde regelgeving rond de veehouderij en de beperkte capaciteit bij gemeenten voor handhaving wel een zorgpunt.

Of registreer je om te kunnen reageren.