Home

Nieuws 1 reactie

VN wil meer aandacht voor landbouwgrond tijdens Rio+20

Geneve - Een overeenkomst voor duurzaam landgebruik tijdens de internationale duurzaamheidstop in Rio de Janeiro is een eerste vereiste om verdroging van landbouwgrond tegen te gaan.

Dat vindt de organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op tegengaan van verdroging, UNCCD.  De afspraken zijn nodig om in de toekomst beschikbaarheid van water, voedsel en energie veilig te stellen.
“Landbouwgrond is de sleutel voor duurzame ontwikkeling. Daarom moeten de wereldleiders zich meer richten op het natuurlijke kapitaal van de aarde”, aldus UNCCD. “Grond is de basis van onze duurzaamheid”, vindt de organisatie. Jaarlijks verdwijnt er 12 miljoen hectare landbouwgrond door verdroging. UNCCD wijst erop dat op deze hectares 20 miljoen ton graan geteeld kan worden. 1,5 miljoen mensen merken direct de gevolgen van verdroging van landbouwgrond. De druk op landgebruikt wordt volgens UNCCD bovendien steeds groter, vanwege de grote vraag voor landbouw, bosbouw en energieteelten, naast verstedelijking en het winnen van delfstoffen.
UNCCD doet alvast een voorschot voor een afspraak die de wereldleiders kunnen maken: geen degradatie van productiegrond en bos meer in 2030 en een anti-droogtebeleid in alle droogtegevoelige landen in 2020. Dit kan door striktere internationale afspraken te maken over land en bodem en het instellen van een international platform met de kennis over verdroging en het ontgronden van landbouwgrond.

Eén reactie

  • agratax1

    Waarom pas in 2030 ingrijpen? Veroorzaakt nu ingrijpen te veel onrust, onder de natuur lobby die nog de nodige miljoenen hectares aan de voedsel productie willen onttrekken? Of betekent het direct aanpakken van het probleem, het overbodig maken van de Hulpkaravaan? of is deze voedselproductie bescherming een taak voor de volgende generatie net als na 1970 de bevindingen van de Club van Rome op de lange baan zijn geschoven./ De gevolgen zijn bekent, olie voorraden, delfstoffen voorraden etc. slinken sneller dan bedoelt. Niet ons probleem, probleem is voor de volgende generatie. De politiek schijnt steeds het pijn ruimen over te laten aan hun opvolgers, die het ook weer voor zich uit schuiven of op de (zeer) lange termijn inplannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.