Home

Nieuws 970 x bekeken

Strengere controle bij verwijderen asbest

Den Haag – De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat de komende jaren strenger toezien op de naleving van regels voor asbestverwijdering.

Dit geldt ook voor de opdrachtgevers, zoals boeren, die hun stallen willen ontdoen van asbest.
Dit staat in de brochure Aanpak van Asbest 2012-2015 die deze week wordt verspreid onder asbestverwijderaars, de instellingen die hen controleren, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belanghebbenden. De Inspectie SZW heeft een speciaal team geformeerd met tien inspecteurs die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Begin 2012 zijn de boetes voor het onveilig verwijderen van asbest al verdubbeld.
Ook in de landbouw, denk aan asbestcementdaken op oude stallen en schuren, geldt dat de opdrachtgever van een saneringswerk de verwijdering volgens de wet- en regelgeving moet laten verrichten. Dat betekent dus inventariseren van de problematiek (asbestinventarisatie) en een gecertificeerd bedrijf de sanering laten uitvoeren, tenzij uit de inventarisatie blijkt dat het om een geringe hoeveelheid asbest gaat die zonder breuk kan worden verwijderd. Ook dergelijke saneringen moeten overigens door de saneerder worden gemeld aan de Inspectie SZW. De opdrachtgever heeft daarnaast de verplichting een sloopmelding bij de gemeente te doen alvorens er verwijderd wordt.
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat op ruim de helft van de gecontroleerde locaties de bedrijven niet volgens de regels werken. Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1993 verboden. Het verwijderen van alle asbest uit bijvoorbeeld gebouwen neemt echter nog jaren in beslag. Bovendien wordt de gevaarlijke stof nog verwerkt in nieuwe producten uit onder meer China en Rusland. In Nederland sterven jaarlijks tussen de 900 en 1.300 mensen door het inademen van asbestvezels in het verleden.
Asbestdaken, zoals op loopstallen en schuren, zijn mogelijk na 2024 verleden tijd. Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) onderzoekt wat de gevolgen zijn van een mogelijk verbod op het nog voorhanden hebben van asbestdaken of asbestgolfplaten vanaf 2024 voor zowel particulieren als bedrijven. De bewindsman reageert op een advies van de Gezondheidsraad dat aangaf dat asbest nog gevaarlijker is dan werd gedacht.
Asbestdaken hebben een gemiddelde levensduur van zo'n dertig jaar. De kans om ziek te worden vanwege het inademen van asbestvezels is in de landbouw groter, omdat juist daar vaak sprake is van verweerde asbestdaken. Juist daken zonder deugdelijke regenwaterafvoer vormen een belangrijke bron van verspreiding van asbestvezels in het milieu. Het moment nadert waarop veel van de asbestdaken een potentieel gevaar zijn voor de omgeving door verregaande verwering. Om te bevorderen dat asbestdaken worden vervangen zijn er voor bedrijven sinds 2010 fiscale stimuleringsmogelijkheden: MIA en Vamil.

Of registreer je om te kunnen reageren.