Home

Nieuws 539 x bekeken

Stand boerenzwaluw stijgt weer sinds jaren '90

Zeist - Het aantal boerenzwaluwen in Nederland neemt weer toe sinds de jaren '90. Dit laten SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland weten.

In 2011, het Jaar van de Boerenzwaluw, werden ruim 17.000 nesten geteld. In 1993 werd een soortgelijk onderzoek gedaan. Het aantal broedplekken, zoals een ligboxenstal, paardenstal of carport, dat daadwerkelijk bezet was steeg van 1993 tot en met 2011 van 36 procent naar 44 procent. Ook het aantal nesten per broedplek nam toe van 0,89 naar 1,23. Volgens het onderzoek, waarvan de uitgebreide resultaten later dit jaar bekend worden gemaakt, heeft de toename van aantal boerenzwaluwen per broedplek in het hele land plaatsgevonden, behalve in Zuid-Holland en West-Brabant. De oorzaak voor dit verschil is nog onduidelijk.

De boerenzwaluw staat als op de Rode Lijst als 'gevoelig', vanwege de achteruitgang met meer dan 50 procent sinds de jaren '60. Nu blijkt dus dat de populatie van deze kleine trekvogel in Nederland groeit. Volgens de onderzoekers heeft dit drie oorzaken. Als eerste zijn bewoonde nestjes steeds vaker in paardenstallen te vinden. 'De verpaarding van het landelijk gebied compenseert dus het afnemende aantal geschikte broedplekken in koeienstallen', aldus het onderzoek. Tweede oorzaak van de groeiende populatie boerenzwaluwen is dat het aantal jongen per legsel toeneemt. Dit komt door het warmere voorjaarsweer in de laatste vijftien jaar. Dat is positief voor het aantal jongen dat groot komt. Tot slot is het weer in Afrika van groot belang voor een trekvogel als de boerenzwaluw. In de Sahelzone viel in de afgelopen vijftien jaar veel regen. Dat is gunstig, want het levert veel eten (insecten) op voor de vogel en voldoende moeras (slaapplaats).

Ruwe schattingen zeggen dat in  Nederland zo'n 100.000 tot 200.000 boerenzwaluwparen broeden. 'De wetenschappelijke analyses lopen nog, maar we verwachten dat het aantal naar boven kan worden bijgesteld' is de voorlopige conclusie op basis van tellingen die vorig jaar zijn gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.